Fontys Pulsed studenten lossen maatschappelijke vraagstukken van toekomst op

De wereld om ons heen verandert razendsnel. We staan voor grote maatschappelijke opgaven. Bedrijven worstelen met vraagstukken rondom energie, stikstof, circulair bouwen, afvalvermindering; noem maar op. Al die opgaven hebben één ding gemeen. Ze vereisen een integrale aanpak. Maar worden we hier wel voor opgeleid? Ons onderwijssysteem leidt voornamelijk specialisten op, terwijl wereldproblemen een generalistische aanpak vragen. Vanuit die frustratie richtte Jochem Goedhals vijf jaar geleden Fontys Pulsed op, een academie die ambitieuze leeromgevingen ontwikkelt met meeslepende educatieve programma’s en bedrijfssamenwerkingen om studenten, docenten en professionals te helpen hun volledige potentieel te benutten.

Wendbaar en flexibel

Het bedrijfsleven vraagt steeds meer om breed opgeleide professionals met een hoge mate van probleemoplossend vermogen in plaats van alleen vakspecifiek opgeleide professionals. Helaas zitten onderwijsinstellingen vaak vast in het curriculum. “Bij Pulsed zoeken we naar een goede balans. We creëren een curriculum dat wendbaar is en waar de menselijke ontwikkeling centraal staat. Door onze flexibiliteit en snelheid van aanpassen zijn we in staat een urgent project binnen drie weken op te pakken en in ons curriculum te integreren en er onderwijs om heen te ontwerpen & organiseren.”

Wicked problems

“We leren studenten niet één vak, maar verbinden de vakken met maatschappelijke vraagstukken uit het bedrijfsleven. We doen geen gerichte opdrachten met een duidelijke probleemstelling waarbij de oplossing al gedefinieerd is. We zoeken juist naar de ‘wicked problems’; de vage toekomstgerichte uitdagingen die bedrijven zelf niet helemaal begrijpen of kunnen oplossen. ‘Hoe verminderen we de afvalstroom op een festival?’ kan bijvoorbeeld zo’n challenge zijn. Studenten onderzoeken dan de gehele keten; van de fabrikant van plastic bekertjes tot de muntenverkoop en van afval scheiden tot het veranderen van de mindset van bezoekers en medewerkers van het festival. Dat leer je niet op een ‘gewone’ opleiding”, aldus Jochem.

Fontys for Society

“Alle onderwijsprojecten zijn maatschappelijk gerelateerd”, vult Sandra Verhoeven aan. Zij is verantwoordelijk voor brand & community bij Fontys Pulsed en docent ICT. “Studenten leggen bij Fontys de basis voor een betekenisvolle maatschappelijke bijdrage tijdens hun loopbaan”. De hogeschool noemt zichzelf niet voor niets ‘Fontys for Society’. “Wij staan voor maatschappelijke meerwaarde. Dat zoeken we ook in bedrijven waarmee we samenwerken. Onze partners hebben altijd een duurzaam karakter.”

Design Based Learning

Bij Fontys Pulsed krijgen studenten geen tot weinig passief onderwijs. Jochem: “We leiden onze studenten op vanuit design-based learning. Dat is het hart van onze visie op opleiden en leerprocessen. Studenten werken daarbij ontwerpgericht aan realistische problemen en tegelijkertijd leren ze te reflecteren op hun leer- & groeiproces. We moedigen hen aan om hun talenten te verkennen en zoveel mogelijk praktijkervaring op te doen. Pulsed-studenten worden experts in het oplossen van problemen, het inleven in echte gebruikers, belanghebbenden betrekken bij processen, prototyping, testen en communiceren. Wij geloven dat de wereld zelfsturende professionals nodig heeft die kunnen uitblinken in de wereld van constante verandering.”

Innovatieprijs

Niet voor niets won Fontys Pulsed de Nederlandse Higher Education Award 2022. De academie, die onderdeel is van Fontys Hogeschool, werd uitgeroepen tot meest innovatieve onderwijshervormer van 2022 en mocht een Hogeronderwijspremie van maar liefst 1,2 mln euro in ontvangst nemen. Fontys Pulsed werd geroemd om de opleidingoverstijgende opleidingsprofielen, onderwijsprogramma’s en didactische aanpakken die zij ontwikkelen om jonge mensen op te leiden tot zelfsturende professionals. Daarnaast was de jury onder de indruk van het onderwijsprogramma Empower, dat speciaal is opgezet voor studenten die (tijdelijk) gestopt zijn met hun opleiding en een nieuwe start willen maken. Tijdens het voltijd programma ontdekken zij door te doen, wat hen uniek maakt en welke vervolgstap wél bij ze past. Ze blijven in het (onderwijs)ritme en sociaal verbonden met docenten en medestudenten in een innovatieve leeromgeving.

Programma’s

Naast Empower biedt Fontys Pulsed nog drie programma’s aan: de minor Embrace TEC, Associate Degree Engineering met Human centered Engineering als profilering en de Masteropleiding Digital Technology Engineering.

Embrace TEC staat voor Technology, Entrepreneurship en Creativity. In dit minorprogramma van 20 weken doen studenten ervaring op met het oplossen van zinvolle uitdagingen, het ontwerpen van prototypes, het maken van excursies, het verbinden met experts uit de industrie en het werken in multiculturele, multidisciplinaire teams. Jochem: “Studenten worden ook gecoacht op identiteit. Wie ben ik? Wat zijn mijn kernwaarden? Wat zijn mijn talenten & draken en hoe zet ik die effectief in bij multidisciplinaire & culturele samenwerkingen? En daarnaast: Hoe past mijn persoonlijke identiteit bij mijn professionele toekomst? Bij wat voor soort organisaties kom ik goed tot mijn recht?”

De Associate degree opleiding is een praktijkgerichte, tweejarige hbo-opleiding (niveau 5). Studenten voeren verschillende challenges uit in samenwerking met organisaties in de hightech Brainport regio. “Studenten leren te werken vanuit hun intuïtie en stellen hun aanpak continu bij door te testen; design-based”, vult Jochem aan. “Waarbij het mensgerichte perspectief centraal staat. Kortom, we kunnen alles maken en engineeren omdat het kan. Maar moeten we dit ook altijd willen?”

De Master is een 2-jarig programma voor bachelorstudenten in engineering, Technische bedrijfskunde, ICT of Toegepaste Natuurwetenschappen die een carrière in een bredere rol ambiëren. Jochem: “Het gaat hier vooral om de digitale component in combinatie met business en ondernemerschap. Studenten onderzoeken of een project haalbaar is, welke partners nodig zijn en wat de ethische gevolgen van technische/digitale keuzes kunnen zijn bijvoorbeeld”.

Nieuwe uitdagende maatschappelijke vraagstukken

Fontys Pulsed loopt voorop als het gaat om onderwijsinnovatie op zowel de beroepsprofielen als qua visie op opleiden. “Bedrijven vragen steeds meer naar studenten die een probleem van a tot z kunnen oplossen, en steeds minder naar vakspecialisten. Het zijn de nieuwe medewerkers van de toekomst”, aldus Jochem.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten