Wijzig je omslagfoto
Fontys
Wijzig je omslagfoto
Deze gebruikersaccount status is Goedgekeurd

Deze gebruiker heeft nog geen profielinformatie toegevoegd.

Fontys
Onderwijs

Fontys, dé grootste kwaliteitshogeschool van Zuid-Nederland

Fontys is een innovatieve organisatie. Een organisatie die snel weet in te spelen op ontwikkelingen in het werkveld en de maatschappij. Fontys ziet het als haar taak om een bijdrage te leveren aan de versterking van de regio’s. Enerzijds door hoog gekwalificeerde professionals af te leveren, anderzijds door met partners – bedrijfsleven, overheid en andere onderwijsinstellingen- samen te werken. Als HBO-instelling onderscheidt Fontys zich door praktijkgericht onderzoek. Dit onderzoek brengt opleidingen naar een hoger peil en draagt bij aan de vernieuwing en verbetering van de beroepspraktijk waartoe wij opleiden.

Talenten vormen onze toekomst, onze toekomst vormt onze talenten!

Fontys is met ca. 44.000 studenten en ruim 4.300 medewerkers de grootste publieke kennisinstelling in Zuid Nederland. Eén van de opdrachten van Fontys, zoals ook beschreven in Fontys Focus 2020, is om studenten het vooruitzicht te bieden dat ze hun eigen talenten ontdekken en zich optimaal op eigen wijze ontwikkelen tot startbekwame professionals die maatschappelijk verantwoordelijkheid nemen, bijdragen aan innovaties in het werkveld en die zich blijvend ontwikkelen. Het inspirerend, uitdagend, hoogwaardig hoger beroepsonderwijs en de praktijkgerichte onderzoeken sluiten direct aan bij de actuele en toekomstige vragen en behoeften van de student, het werkveld en de (regionale) samenleving. Samen met onze partners willen wij de vragen van de toekomst mede formuleren, agenderen, onderzoeken en zo mogelijk oplossen.

Praktijkgericht onderzoek

Fontys is verankerd in de kennisintensieve regio’s van Zuid-Nederland: Brainport Regio Eindhoven, Greenport Venlo/Kennis-As Limburg en Midpoint Brabant. We werken samen aan onderzoek en ontwikkeling ten behoeve van innovaties op thema’s die er voor de regio toe doen. Fontys positioneert zich daarmee als innovatiemotor van de regio. Onderzoeken worden in nauwe samenwerking met, en in opdracht van het bedrijfsleven uitgevoerd. Hiermee versterken we de onderzoekende houding van onze studenten en vergroten we de innovatieve kennis bij onze partners en Fontys. We leveren een bijdrage aan de verbetering van het werkveld, de vernieuwing en verdere ontwikkeling van economische en maatschappelijke sectoren én aan het onderwijs.

Samen innoveren

Innoveren is voor bedrijven en instellingen van cruciaal belang om de concurrentie een stap voor te blijven. Daarnaast zorgt de krapte op de arbeidsmarkt voor hoger opgeleiden ervoor dat steeds meer organisaties stappen moeten ondernemen om talentvolle jonge professionals aan te trekken en gekwalificeerd personeel aan zich te binden. Living labs, professionele werkplaatsen en expertisecentra vormen de spil van onze toekomstvisie. Hierin werken studenten, docenten en onderzoekers uit wisselende disciplines samen met professionals uit de praktijk. Studenten leren hier hun beroepsvaardigheden en -houding en werken samen aan onderzoek, ontwikkeling en innovaties in en van de praktijk.

Leven Lang Leren

De snelheid en complexiteit waarmee maatschappelijke vraagstukken zich ontwikkelen en waarmee vernieuwingen in producten, processen en diensten gepaard gaan, stellen steeds hogere eisen aan onze professionals. Ondernemerschap, een onderzoekende houding, het vermogen om verbanden te zien en samen te werken over de grenzen van disciplines en belangen heen, zijn kernwaarden van de professional van de toekomst. Net als studenten stimuleren we daarom ook professionals om te blijven leren. Fontys biedt naast de Bachelor- en Masteropleidingen een divers aanbod bedrijfsopleidingen, cursussen en trainingen. Met ons brede aanbod ondersteunen we de filosofie van 'een leven lang leren'.

Opleiding, cursus, advies of onderzoek? Altijd op maat.

Huidige werknemers kunnen naast hun werk een opleiding volgen. Hiermee investeert u als organisatie in de relatie met en de kwaliteit van uw personeel. Fontys helpt u graag bij het oplossen van specifieke ontwikkelingsvraagstukken. Of het nu gaat om instellingen en bedrijven die een oplossing zoeken voor een bepaalde problematiek of voor een individu die zoekende is naar zelfontplooiing. Wij hebben veel expertise en deskundigheid in huis, waardoor we de opleiding, cursus of training adequaat af kunnen stemmen op uw visie, koers, doelstellingen, aard, omgeving, positie of markt(en).

Stageplaats

Heeft u als werkgever een onderzoeksvraag, projecten of opdrachten binnen uw bedrijf of onderneming, waar u zelf of het personeel geen tijd voor heeft, dan kan een stagiaire uitkomst bieden. Talentvolle jonge professionals lopen tijdens hun studie bij Fontys stage als onderdeel van de opleiding. Zij maken kennis met bedrijven en instellingen uit de regio en werken aan praktijkgerichte (onderzoeks)opdrachten. Voor u de uitgelezen mogelijkheid om in contact te komen met ambitieuze studenten en tegelijkertijd te werken aan uw innovaties.

Heeft u een onderzoeksvraag, een project of bent u op zoek naar een opleiding voor uw medewerker(s), neem contact op met Fontys 08850 80000. 

Kijk voor continue inspiratie en kennis ook op Fontys Public Academy.

Fontys instituten

Fontys Academy for Creative Industries Fontys Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek
Fontys Hogeschool Communicatie Fontys Hogeschool Engineering en Automotive
Fontys Economische Hogeschool Tilburg Fontys Hogeschool Financieel Management
Fontys Hogeschool HRM en Psychologie Fontys Hogeschool ICT
Fontys International Business School Fontys Hogeschool Journalistiek
Fontys Hogeschool Kind en Educatie Fontys Hogeschool voor de Kunsten
Fontys Lerarenopleiding Sittard Fontys Lerarenopleiding Tilburg
Fontys Hogeschool Management Economie en Recht Fontys Hogeschool Marketing en Management
Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid De Nieuwste Pabo
Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Paramedische Hogeschool (FPH)
Fontys Hogeschool Pedagogiek Fontys Sporthogeschool
Fontys Hogeschool Sociale Studies Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek
Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen