Regio West-Brabant: samen werken aan een krachtige regio

West-Brabant is de regio waar het voor iedereen fijn wonen, werken en recreëren is. Met oog voor bedrijvigheid, groei en duurzaamheid. Nu én in de toekomst. Daarom werken de zestien West-Brabantse gemeenten, samen met verschillende partners, vanuit het bestuurlijke samenwerkingsverband Regio West-Brabant (RWB) aan een economisch krachtige regio.

Regio West-Brabant maakt, op het gebied van economie, duurzaamheid en innovatie, gebruik van de gunstige ligging en ruimte in de corridor Rotterdam-Antwerpen en de goede verbindingen met andere delen van Europa. RWB benut de al lang aanwezige kwaliteiten en speelt actief in op de noodzakelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie of digitalisering in het bedrijfsleven. De nabijheid van stad en platteland versterken elkaar, zoals op het gebied van landbouw en voedselvoorziening. In deze ‘Poort van Europa’ zijn bedrijven uit traditionele sectoren op het gebied van agrofood, (maak)industrie, chemie en logistiek omgevormd tot voorlopers op het gebied van circulaire en digitale economie.

Samenwerken

Dat is gelukt door regionaal écht samen te werken en verbindingen te leggen. Om in te toekomst werk en welzijn te bieden aan onze burgers is RWB, samen met onderwijs en ondernemers, de regionale economie aan het verbinden, verslimmen en verduurzamen. De organisatie werkt aan een sterk vestigingsklimaat in West-Brabant. Dat samenwerken gebeurt met partners zoals REWIN West-Brabant, de Economic Board West-Brabant en kennis- en onderwijsinstellingen zoals Avans Hogeschool, Breda University of Applied Sciences (BUaS) en Curio.

Strategisch niveau

Ook op strategisch niveau worden de handen ineengeslagen, dus met blik op de lange termijn. Hierin werkt RWB nauw samen met de provincie Noord-Brabant, Rijksoverheid en de waterschappen in de regio. Een ander succes is de Regio Deal Midden- en West-Brabant, waarin RWB over de regiogrenzen kijkt om het economisch vestigingsklimaat van West- en Midden-Brabant te versterken. Dit doet RWB door middel van projecten waaraan financiële steun wordt gegeven.

Klaar voor de toekomst

Deze samenwerkingen leiden al tot vruchtvolle resultaten. Zo is er een stevige, ruimtelijke basis gelegd met de position paper Sterke Steden, samenwerkingen voor een vitaal buitengebied en het voorstel voor de Human Capital Strategie West-Brabant. Ook op het gebied van mobiliteit maakt de organisatie vaart, door slimme mobiliteitstoepassingen ruimte te geven en per gebied in de regio beter samen te werken. Daarnaast is RWB, mede dankzij het Onderzoek & Ontwikkelfonds, een belangrijke aanjager voor onderzoek en innovatie in West-Brabant. Alleen door te blijven investeren in deze contacten, nieuwe en innovatieve bedrijven, kan West-Brabant groeien en als economische topregio floreren.

Meer weten

Wil je meer weten over Regio West-Brabant en waar we aan werken? Bezoek dan de website voor meer informatie, interessante artikelen en publicaties. Of volg RWB via LinkedIn voor dagelijkse updates en nieuwsberichten.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten