Een slimme kweekvijver voor technisch talent

In West-Brabant heerst een groot tekort aan technici, die thuis zijn in alles wat een moderne baan nu en in de toekomst van ze vraagt. Beroepsopleider Curio wil daar wat aan doen. Op initiatief van bedrijven en in samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom werd een project Regionaal Investerings Fonds Smart Technology opgestart. De brede interesse resulteert nu in een hybride leeromgeving, waarin bedrijven, opleidingen en studenten elkaar vinden in levensechte opdrachten.

Curio biedt overal in West-Brabant opleidingen aan. Die regio heeft een goede naam op het gebied van technologie en innovatie. Een mooi voorbeeld daarvan dateert uit 2019. Toen werd theater De Maagd in Bergen op Zoom door de marktleider TAIT voorzien van een geavanceerde trekkenwand. Er bleek een groot tekort aan technici die om konden gaan met dit ultramoderne stuk techniek. Curio, TAIT, Siemens en de Bergse cultuurpodia legden de basis voor een nieuwe vorm van techniekonderwijs. “Het leek ons echter goed om technici op te leiden voor een veelzijdigere basis”, vertelt projectmanager a.i. Andries Boer van Curio. “Wij vinden dat goede technici een meerwaarde moeten hebben voor de vraag vanuit het bedrijfsleven.” De partijen bundelden de krachten voor samenwerking.

Leren en werken

Eén van de bedrijven die daar wel oren naar heeft is EPS uit Oud-Gastel, dat pompinstallaties ontwerpt, levert en onderhoudt voor de petrochemie, de chemie en de foodsector. “Dan praat je over hoogwaardige uitdagingen”, stelt General Manager Bas van Oevelen. “Denk aan metaalbewerking, rotatietechniek, aandrijvingen en elektro.” Hij beseft dat de vraag van EPS eigenlijk niet in één opleiding te beantwoorden is. Mede daarom is EPS, waarvoor het zwaartepunt van de werkzaamheden in de driehoek Amsterdam – Rotterdam – Antwerpen ligt, zo’n warm voorstander van de RIF Smart Technology. “Daarin draait het om leren en werken. Dat vinden wij zo aantrekkelijk”, aldus Van Oevelen, die als bestuurslid in het projectteam is gestapt. Boer: “Er is een nieuw curriculum Smart Technology samengesteld. Dat is voorgehouden aan de geïnteresseerde bedrijven. Wat in het theater begon willen wij nu ook naar de logistiek, ziekenhuizen en agrifood gaan brengen.”

Beeld verbreden

Het Smart Technology-project start komend schooljaar en duurt in elk geval 4 jaar. Boer hoopt dat het jongeren helpt hun beeld over werken in de techniek te verbreden. “In de hybride omgeving staan ze echt in die techniek. Iedere student die nu voor techniek kiest en in dit soort opleiding stapt, heeft straks de keuze.” Dat ziet ook Van Oevelen: “De toekomst van EPS is voor een groot deel afhankelijk van onze profilering als werkgever. Techneuten kiezen voor de inhoud, zijn enorm gepassioneerd. De inhoud van het werk moet zichzelf gaan verkopen. Daarbij zijn zowel technische als meer sociale skills van belang. Door mee te doen met dit project willen wij bovendien een betere werkgever zijn.” Boer ziet dat de bedrijven het project als een soort kweekvijver zien, waaruit ze het talent kunnen scouten. “Dit is een prachtige springplank naar een leven lang ontwikkelen.” Betrokken regionale bedrijven blijven welkom: “Hier wil je bij zijn”, besluit hij enthousiast.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten