Duurzame inzetbaarheid: Ammertech lukt het, dankzij doorlopend tevredenheidsonderzoek

HELMOND – Als werkgever kun je de duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van je medewerkers bevorderen door verschillende strategieën te implementeren. Bij Ammertech -specialisten in lagers en aandrijftechniek- weten ze als geen ander wat nodig is om de organisatie draaiende te houden. Hoe zorgt Ammertech ervoor dat de medewerkers nu en in de toekomst inzetbaar en productief blijven? Management assistent Melissa van Stipdonk licht een tipje van de sluier op.

Ammertech is een technische groothandel en levert onder meer aan ondernemingen in de procesindustrie, scheepvaart en agrifood. Het bedrijf timmert 45 jaar aan de weg en er werken zo’n 26 mensen. “We hebben de laatste jaren verjongd en die passen zich snel aan bij technologische en maatschappelijke vernieuwingen, die ook onze organisatie raken”, zegt Van Stipdonk. “En ook onze wat oudere medewerkers willen graag bijblijven.”

Betrokken houden

Het is heel belangrijk dat medewerkers tevreden zijn in hun werk, benadrukt ze: “Dit bereiken we door te kijken naar opleidings-en ontwikkelingsmogelijkheden, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden. We houden medewerkers op de hoogte van onze missie, visie en doelstellingen op verschillende manieren om de medewerkers betrokken te houden.” Werkplezier is volgens de management assistent daarbij een essentieel punt. In de gesprekken die regelmatig plaatsvinden tussen werkgever en medewerker, wordt gekeken naar ieders belangen en een balans hierin gezocht.”

Leven lang leren

Eigenlijk geldt voor álle medewerkers, in welke functie dan ook, dat je jezelf tijdens je werkzame leven doorlopend blijft ontwikkelen. Ammertech ondersteunt de medewerkers daarbij. “Dit omvat het aanbieden van bijscholing, het toestaan van flexibel werken, het aanmoedigen van een gezonde levensstijl en het creëren van mentorprogramma’s.”

Productcursussen

Werknemers van de technische groothandel volgen bovendien regelmatig productcursussen. “Dit kan gaan over de toevoeging van nieuwe lagers en waar ze toepasbaar zijn in machines. Cursussen kunnen op kantoor plaatsvinden, maar ook op locatie bij het bedrijf zelf, zelfs in het buitenland. “Zo blijven onze medewerkers op de hoogte van actuele innovaties en technieken, en leren ze hoe we als organisatie méér voor onze klanten kunnen betekenen.”

Balans werk en privé

Langer doorwerken? Ook dát behoort tot de mogelijkheden – waarbij ook de balans tussen werk en privé voorop staat. Het onderling communiceren via appgroepen kan bijvoorbeeld heel handig zijn, maar van een werknemer mag je niet verwachten dat deze 24 uur per dag bereikbaar is. “We voeren regelmatig evaluatiegesprekken met personeelsleden en daarbij informeren we ook naar de thuissituatie. Sinds de coronacrisis merken we dat medewerkers het heel prettig vinden om, waar mogelijk, thuis te werken.” Voor werknemers een kans om werk en privé beter te combineren en voor de werkgever is het een manier om medewerkers aan het bedrijf te binden.”We doen er echt álles aan om te zorgen dat de mensen optimaal kunnen functioneren, daar is uiteindelijk iedereen bij gebaat.”

Open cultuur

Want het gaat bij het arbeidsfit en vitaal houden niet alleen om het bijbrengen van theoretische kennis en praktische vaardigheden, maar ook om de werkbeleving. Hoe zorgt Ammertech dat medewerkers zich op hun plaats blijven voelen? “We zijn uiteraard aangesloten bij een arbodienst en hechten daarnaast veel waarde aan sociale veiligheid, zonder discriminatie of uitsluiting. Dat resulteert in een respectvolle en prettige werksfeer, blijkt uit onderzoek op de werkvloer. ”Het is fijn werken bij Ammertech”, benadrukt Van Stipdonk. “We hebben een open cultuur. De deur van de directeur staat voor onze medewerkers altijd open, en we hechten veel waarde aan open communicatie.”

Tevredenheidsonderzoek

Het meten van de tevredenheid doet Ammertech door middel van WinningTemp. “Het welzijn van onze medewerkers is altijd belangrijk geweest”, stelt ze. Dit betekent dat gezondheid, veiligheid, eerlijke beloningssystemen, en werkgeluk een managementklus is die nooit klaar is. Daarom is het belangrijk een betrouwbare monitoring te hebben, van het welzijn binnen onze directe invloed.” Gericht onderzoek helpt Ammertech daarbij de medewerkerstevredenheid in kaart te brengen. “Door te luisteren naar de feedback van alle medewerkers komen we te weten wat er speelt en waar verbetering wenselijk is.”

“Momenteel voeren we vanuit WinningTemp een medewerkers-tevredenheidsonderzoek uit”, zegt Van Stipdonk. “Daarbij beantwoorden medewerkers uiteenlopende vragen over wat goed en minder goed gaat. Alle 26 medewerkers hebben hieraan deelgenomen, wat resulteert in een score van 100 procent. Het is een doorlopende enquête, waarbij de medewerkers sinds juni maandelijks zes vragen krijgen voorgelegd. Als er minder goede scores zijn, worden de knelpunten aangepakt.”

Vanzelfsprekendheid

Maar de mensen op de werkvloer kunnen zelf ook bijdragen aan hun functioneren: “Door bijvoorbeeld gezond te leven, stress zien te voorkomen, professionele netwerken te onderhouden en actief betrokken te zijn bij hun werk.” En éigenlijk is het een vanzelfsprekendheid dat werknemers meegaan met de tijd”, besluit Van Stipdonk.

Ammertech

Auteur: Han Verbeem

GERELATEERD

Artikel gaat over

AMMERTECH B.V.
AMMERTECH B.V.http://www.ammertech.nl
Besparen op inkoop- en voorraadkosten? Zowel qua technische kenmerken als logistieke behoeften stemmen wij ons aanbod exact af op jouw productieproces om ervoor te zorgen dat de benodigde onderdelen tijdig op voorraad zijn en op het juiste moment worden uitgeleverd.

Meer berichten