Werkgeverstesten.nl: zo maak je preventief testen van werknemers mogelijk

Testen is cruciaal om het coronavirus in te dammen. Op de werkvloer zorgt het niet alleen voor meer veiligheid, maar ook voor het eerder opsporen van het virus. Thuiswerken is en blijft voorlopig de norm, maar is niet altijd voor iedereen mogelijk. Preventief en frequenter testen van werknemers voorkomt besmettingen en creëert een veiligere werkvloer.

Tijdelijke financiële vergoeding

Voor organisaties waar thuiswerken niet mogelijk is en afstand houden vanwege de aard van het werk geen optie is wil de overheid het preventief testen van werknemers stimuleren. BIG-geregistreerde artsen en arbodiensten kunnen werkgevers ondersteunen bij het afnemen van sneltesten of zelftesten van werknemers. Wanneer het testen gebeurt onder supervisie van een BIG-geregistreerd arts, kan aanspraak gemaakt worden op een financiële vergoeding. Tot 31 mei 2021 kunnen bedrijfsartsen en andere BIG-geregistreerde artsen gebruikmaken van de tijdelijke Open House regeling voor preventief testen.

Toolkits voor preventief testen

Preventief testen kan door een eigen testlocatie op te richten of door zelftesten voor werknemers te faciliteren. Op werkgeverstesten.nl zijn twee toolkits beschikbaar: een voor het opzetten van een eigen testlocatie en een toolkit voor het faciliteren van zelftesten. Kom je er niet uit? Dan staat de helpdesk of – indien gewenst – een opstartmanager voor het inrichten van je eigen testlocatie voor je klaar.

Meer informatie vind je op www.werkgeverstesten.nl.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten