Verwerking WAZO-uitkering in de loonadministratie

Wanneer uw medewerker zwanger is, dan heeft de medewerker recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof en een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van het UWV. Dit is geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO). U vraagt deze uitkering voor de medewerker aan.

Doorbetaling loon

Voor de loondoorbetaling van de medewerker zijn er twee opties: u betaalt het loon door en u ontvangt de uitkering van het UWV of de uitkering kan rechtstreeks door het UWV naar het rekeningnummer van de medewerker worden overgemaakt en u verloond zelf geen loon tijdens het verlof. De uitkering zal afwijken van het reguliere loon dat u betaalt, omdat het UWV uitgaat van een referteperiode van 12 maanden en dus rekent met een gemiddeld dagloon. Ook hanteert het UWV een maximum dagloon voor de uitkering.

Let op wanneer u een onbelaste reiskostenvergoeding of onkostenvergoeding verwerkt. De medewerker maakt de kosten niet meer tijdens het verlof en deze vergoeding kan daarom dus niet onbelast doorlopen. Wanneer u de vergoedingen wel door wil betalen, dan kunt u dit aanwijzen als eindheffingsloon in de vrije ruimte of u kunt de netto vergoeding bruteren.

Verwerking uitkering in de loonadministratie

Wanneer u het loon doorbetaalt en de uitkering van het UWV ontvangt, dan dient de uitkering per 2022 op een aparte inkomstenverhouding verwerkt te worden. Hierbij wordt een code meegegeven in de loonaangifte, zodat de Belastingdienst weet dat dit de verloning van een uitkering betreft. Het is dus belangrijk om verwerking van uitkeringen altijd door te geven aan uw contactpersoon voor de loonadministratie.

Naast de registratie van de code is het ook van belang voor het afdragen van de juiste WW-premie. Sinds januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking getreden. Deze wet schrijft onder andere voor dat er een lage WW-premie mag worden betaald voor medewerkers met een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met vaste urenomvang. Voor alle andere contracten dient de hoge premie afgedragen te worden. Bij de verwerking van een uitkering mag u altijd de lage WW-premie hanteren.

Wanneer er dus voor medewerkers een hoge WW-premie afgedragen dient te worden en u krijgt voor deze medewerker een WAZO-uitkering, dan mag u tijdens de periode van zwangerschaps- en bevallingsverlof de lage WW-premie toepassen. Dit scheelt 5% in de werkgeverlasten. Bij een heffingplichtig loon van €2.000 scheelt dit €100 aan werkgeverslasten per maand.

Aanvullend geboorteverlof

Heeft u een werknemer in dienst waarvan de partner is bevallen, dan wil deze werknemer mogelijk aanvullend geboorteverlof opnemen. Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners maximaal vijf weken betaald verlof opnemen tijdens de eerste zes maanden nadat hun partner is bevallen. Het UWV betaalt 70% van het dagloon van de medewerker (hierbij geldt het maximum dagloon).

Voor het aanvullend geboorteverlof geldt dezelfde keuze of u de uitkering naar de medewerker laat storten door het UWV of dat u het loon op 70% laat doorlopen en de uitkering zelf ontvangt. De uitkering hier is 70% van het gemiddelde dagloon over de afgelopen 12 maanden. Verwerkt u de uitkering in de loonadministratie, dan geldt hier ook de toepassing van de lage WW-premie. Wanneer u de uitkering aanvult naar een hoger percentage dan 70%, dan dient u over het meerdere wel de hoge premie af te dragen wanneer dit in een reguliere situatie ook moest.

Meer informatie?

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon voor de loonadministratie. Kijk hier voor meer informatie, of stuur een mail: loonadvies@vanoers.nl.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Van Oers
Van Oershttp://www.vanoers.nl
Bent u op zoek naar een accountant, belastingadviseur, financieel adviseur of naar informatie over juridisch advies, loonadvies of een bedrijfsovername? Van Oers heeft alle specialistische kennis in huis. Kennismaken? Dat kan ook op een van onze kantoren in West-Brabant.

Meer berichten