Overheid en bedrijfsleven investeren 58 miljoen in CO2-vermindering industrie

Verschillende organisaties werken in 9 samenwerkingsverbanden aan innovaties om de CO?-uitstoot te verminderen in de industrie met subsidie van de regeling Missiegedreven Onderzoek Ontwikkeling en Innovatie (MOOI). Ze helpen onze klimaatdoelen dichterbij te brengen en krijgen daarvoor € 58 miljoen.

De belangstelling voor het thema ‘Industrie’ was groot. Er was € 17 miljoen subsidie beschikbaar. Maar de 14 ingediende projecten vroegen bij elkaar bijna € 46 miljoen aan. Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat heeft begin februari € 12 miljoen extra budget beschikbaar gesteld. Het ministerie verleent in totaal aan 9 projecten subsidie. Op 19 april 2021 zijn de laatste beschikkingen de deur uitgegaan.

Projecten met een missie

De kersverse industrieprojecten die subsidie krijgen laten mooie voorbeelden zien van de gezochte focus op een missie. Zo gaan Dow en Shell gezamenlijk onderzoek doen naar een elektrisch gedreven stoomkraker. Tegelijkertijd slaat de kunststofindustrie in een brede samenwerking de handen ineen met het Dutch Polymer Institute. Samen onderzoeken ze hoe de verschillende industriële kunststofstromen circulair te maken zijn.

Klimaat en innovatie

MOOI stimuleert innovatieve oplossingen om de CO2-uitstoot in Nederland te verlagen. De nadruk ligt op samenwerking en een integrale (volledige) aanpak. Op die manier hebben innovaties een grotere kans op succes. Partijen binnen een innovatieketen ontwikkelen een gezamenlijk projectplan met een flinke omvang. Binnen de projecten staat de klimaat- en innovatieopgave per thema centraal.

Andere MOOI-thema’s

De gesubsidieerde projecten onder de andere MOOI-thema’s waren in de afgelopen weken al bekend:

  • 2 projecten richten zich met € 7 miljoen subsidie op de opgave voor ‘Wind op Zee’.
  • 3 projecten van bijna € 8 miljoen ontwikkelen innovatieve integrale oplossingen voor ‘Hernieuwbare energie op land’.
  • 15 projecten voor de ‘Gebouwde Omgeving’ krijgen maar liefst € 57 miljoen subsidie.

In 2022 is er een nieuwe openstelling van de reguliere MOOI.

SourceRVO.nl
GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten