‘We moeten regionaal arbeidstalent aantrekken, behouden én ontwikkelen’

Eind maart dit jaar is het Coronafonds West-Brabant overgegaan in West-Brabant werkt met Talent. Het platform werkt met een nieuwe invulling en programma aan een betere regionale arbeidsmarkt. Marcel Willemsen, voorzitter bestuur Regionaal Werkbedrijf en de commissie Arbeidsmarkt bij regio West-Brabant, vertelt meer over West-Brabant werkt met Talent.

De economie is groeiende in Noord-Brabant, maar de arbeidsmarkt is niet altijd in evenwicht. Volgens experts komt dit door een mismatch tussen vraag en aanbod. De veranderingen gaan snel. “Het is daarom belangrijk dat vraag naar en aanbod van werk gemakkelijk en snel bij elkaar komt”, vertelt Marcel Willemsen. “We moeten nu talent in de regio aantrekken en het aanwezige talent zoveel mogelijk behouden en benutten om klaar te zijn voor de arbeidsmarkt van de toekomst.” De komende vier jaar werkt de regio West-Brabant daarom aan een sterke arbeidsmarkt in het meerjarenprogramma West-Brabant werkt met Talent. Waarin talenten aantrekken, benutten, ontwikkelen en behouden de focus heeft. Het programma is van start gegaan in het kader van het provinciebrede actieplan ‘Talent voor de kenniseconomie van morgen’.

Coronafonds als tijdelijke redding

Foto © Regio West-Brabant

Helaas sloeg het coronavirus toe toen het meerjarenprogramma uitgerold werd, gaat Willemsen verder. “Op de arbeidsmarkt zijn de gevolgen van het virus op korte termijn direct zichtbaar. De arbeidsmarkt raakt uit balans. Ook zijn er in sommige sectoren tekorten in werkzoekenden, maar in andere sectoren juist personeelsoverschotten”, legt hij uit. Daarnaast wordt de match tussen vraag en aanbod bemoeilijkt, doordat bijvoorbeeld ontmoetingen tussen werkgever en werkzoekenden of opleidingstrajecten niet fysiek plaatsvinden.

Om snel en actief de gevolgen van de coronacrisis op te vangen, werd daarom een deel van het meerjarenprogramma ingezet onder de noemer Coronafonds West-Brabant. “We speelden daarmee in op twee thema’s die binnen de het programma en de crisissituatie pasten. Namelijk talent behouden en talent ontwikkelen”, licht hij toe. “Naast het Coronafonds hebben we in West-Brabant nog meer initiatieven opgezet om de gevolgen en schade te beperken. Zoals een regionaal mobiliteitsteam en het online platform West-Brabant werkt Door.”

Ontwikkelingen op de lange baan

Het is moeilijk te voorspellen wat de invloed en gevolgen van de crisis op de lange termijn zijn. Dit is afhankelijk van hoelang de maatregelen nog duren en hoelang de werkgevers de maatregelen ‘volhouden’. “We weten echter een aantal zaken wél. En dat is dat we onze arbeidstalenten wendbaar en weerbaar willen maken. Nu en in de toekomst. Hierdoor blijven we dus inzetten op deze talenten”, stelt hij. Daarnaast spelen er grote ontwikkelingen die van invloed zijn op onze arbeidsmarkt. Namelijk de energietransitie en technologische en demografische ontwikkelingen. Een voorbeeld is het wegtrekken van jongeren naar grotere steden om te studeren en te werken. Willemsen: “Het meerjarenprogramma voorziet in acties om dit jonge arbeidstalent weer warm te maken voor werk of opleidingen in de regio.”

Lees het complete interview op de website van Regio West-Brabant

Meer informatie

Meer weten over West-Brabant werkt met Talent? Bezoek dan de website van het arbeidsmarktprogramma of lees er meer over dit onderwerp op de website van Regio West-Brabant.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten