Medewerkers van werk naar werk…wat is hiervoor geregeld?

Door de coronacrisis lopen werknemers de kans op baanverlies. Het UWV, de gemeente of vakbond kan hen ondersteunen bij het vinden van ander of nieuw werk. Maar juist nu kunnen sommige mensen wel wat extra hulp gebruiken. Denk aan de werknemer die het solliciteren is verleerd, omdat hij of zij dit al lang niet meer gedaan heeft. Maar ook aan de ZZP-er die (om)scholing nodig heeft voor de nieuwe baan die langskomt.

Voor deze mensen is er nu het RMT Arbeidsmarktregio Midden-Brabant, dat ook al hulp kan bieden voordat iemand in een uitkering belandt.

Professionele begeleiding

Het RMT geeft persoonlijke, intensieve en onafhankelijke hulp en begeleiding bij het vinden van werk. Samen met de deelnemer wordt bekeken wat er nodig is en wordt een persoonlijk plan opgesteld. Zo nodig regelt de begeleider van het RMT extra voorzieningen, zoals testen, onderzoeken, loopbaanactiviteiten of scholing. De deelnemer houdt zelf altijd de regie over wat er gebeurt. Hij/zij betaalt niets voor de extra begeleiding, maar moet wel gemotiveerd zijn om met het plan aan de slag te gaan.

Samenwerking voor arbeidsmobiliteit

In het RMT Midden-Brabant werken werkgeversorganisaties, vakbonden, gemeenten en UWV samen, met vele andere partners uit de regio. “We vinden het belangrijk om werkloosheid zoveel mogelijk te voorkomen of zo kort mogelijk te laten duren”, aldus wethouder Esmah Lahlah (Arbeidsparticipatie). “Vooral in deze coronacrisis is extra hulp daarbij soms echt nodig.”

Meer informatie voor werkgevers

Ben je werkgever en voorzie je problemen voor je personeel door de coronacrisis? Span je dan zoveel mogelijk in om je personeel van werk naar werk te begeleiden. Informeer hen over de ondersteuning van het RMT Arbeidsmarktregio Midden-Brabant of van de daaraan verbonden organisaties. Het RMT heeft ook flyers die je aan je personeel kunt meegeven. Je kunt deze opvragen via info@rmtmiddenbrabant.nl.

Zelf advies nodig? Neem contact op met WSP Midden-Brabant, Station 88 of het Leerwerkloket Midden-Brabant.

Kijk voor meer informatie op de website rmtmiddenbrabant.nl. 

Man in vrachtwagen

Vanaf juli 2021 moet in iedere arbeidsmarktregio in Nederland een mobiliteitsteam werken. Het is een van de maatregelen uit het sociaal corona-pakket van het kabinet.

Leven lang ontwikkelen in het MKB samen met het Leerwerkloket

Het Leerwerkloket Midden-Brabant bevordert de flexibiliteit en mobiliteit van werkenden, werkzoekenden en organisaties. Het loket helpt hen met hun (her)oriëntatie en het zoeken naar mogelijkheden. Het Leerwerkloket heeft ondernemersadviseurs die het klappen van de zweep kennen als ondernemer en MKB werkgevers adviseren bij allerlei ontwikkelvraagstukken. Het MKB is voortdurend in verandering door digitalisering en andere innovaties. Het is belangrijk om ook medewerkers in deze verandering mee te nemen en perspectief te bieden.

Het Leerwerkloket is het startpunt voor betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Dit verhoogt de innovatiekracht van organisaties en bedrijven in de regio, de motivatie van werknemers en hun plezier in het werk. Daardoor worden organisaties en bedrijven in Midden-Brabant steeds concurrerender en werknemers steeds fitter. Voor meer informatie: middenbrabant.lerenenwerken.nl.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten