Midden-Brabant gaat met Startups for Society voor impact op de samenleving

Bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken als klimaatverandering, krapte op de arbeidsmarkt en druk op de zorg. Daar draait het om bij Startups for Society. Onder deze noemer hebben Midpoint Brabant, Tilburg University, Fontys, Avans en Gemeente Tilburg hun krachten gebundeld. Met als doel om impactvolle startups in Midden-Brabant gericht en versneld te ondersteunen in hun ontwikkeling en zo bij te dragen aan oplossingen voor deze urgente vraagstukken. Midden-Brabant wil uitgroeien tot dé regio voor impact startups.

Wat is een impact startup?

Richard Heesen is één van de businessdevelopers voor startups bij Midpoint Brabant. Hij legt uit: “Impact startups zitten in een vroege fase van ontwikkeling. Ze zoeken niet alleen naar een schaalbaar en herhaalbaar businessmodel met financieel rendement, maar streven ook naar positieve en meetbare impact op de samenleving of het milieu. Met Startups for Society faciliteren we kennisuitwisseling. En begeleiden we ze bij hij hun ambitie om significante impact op de maatschappij te maken en tegelijkertijd levensvatbaar en duurzaam te opereren.”

Richard licht nader toe: “Impact startups richten zich op werkelijke behoeften en het aanpakken van urgente sociale en milieuvraagstukken. Dit vraagt om ondersteuning die verder gaat dan traditionele begeleiding. Businessmodellen moeten niet alleen commercieel levensvatbaar zijn, maar ook de beoogde impact duidelijk omschrijven en meten. Daarnaast is van belang hoe je de markt strategisch bewerkt met een product of dienst waarvan de gebruiker de commerciële én maatschappelijke voordelen omarmt. Waar het bij deeptech startups vooral gaat om technische innovaties, draait het bij impact startups om het effect op de mens en samenleving.”

Uitgebreide ondersteuning

“Met Startups for Society bieden we brede ondersteuning. Van netwerkevenementen en workshops op maat tot persoonlijke begeleiding en financieringsadvies”, vertelt Richard. “Ook kunnen startups deelnemen aan uitgebreide programma’s die samen met strategische partners als de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en Braventure zijn ontwikkeld. Zoals het Startup Readiness Program. Hoewel deze diensten kosteloos zijn, verwachten we wel een serieuze toewijding. Niet elke startup komt ervoor in aanmerking. We selecteren startups die de meeste potentie hebben om maatschappelijke en commerciële meerwaarde te bieden. Ze moeten bereid zijn om zich in te spannen voor het intensieve programma en bijdragen aan impactgedreven ondernemerschap in de regio.”

Van student naar startup

Tilburg University, Fontys en Avans Hogeschool begeleiden studenten die de stap willen maken naar ondernemerschap.

Karen Lanning, businessdeveloper van Tilburg University, vertelt hoe de universiteit impact startups ondersteunt.
“Wij helpen onze studenten, alumni, academici en medewerkers hun ondernemende mindset verder te ontwikkelen, zodat zij een verschil kunnen maken in de maatschappij. Vanuit IQONIC krijgen startups bij ons de kans om zich in een dynamische omgeving snel te ontwikkelen: van innovatief idee tot succesvol bedrijf. Impact op de samenleving zit in het DNA van onze universiteit, zie het alpha-/gammaprofiel van het onderwijs en onderzoek.”

Bij Fontys krijgen startups ondersteuning vanuit Fontys Centrum voor Ondernemerschap (CVO). Teamleider Centrum voor Ondernemerschap Els De Maeijer.
“Er ligt voor ons een taak om bij studenten een mindset te creëren dat ondernemerschap niet alleen maar gaat over gillend rijk worden. Bij het CVO laten we zien dat een positieve impact maken op je omgeving hand in hand kan gaan met succesvol ondernemen. Zo helpt het CVO studenten van startups waar duurzaamheid voorop staat bij het verkrijgen van subsidie van het Steunfonds Duurzaamheid. Ook gebruiken we de expertise van het Fontys Expertisecentrum Duurzame Transities om startende ondernemers wegwijs te maken in de duurzame, circulaire en sociale economie.”

Avans Hogeschool ondersteunt studenten vanuit het Avans Ondernemerscentrum. Katja Jongen.
“Wij benaderen vraagstukken multidisciplinair. Onze onderzoekers, docenten en studenten werken samen om ideeën te transformeren in concrete producten of diensten. Hierbij testen we ook de praktische haalbaarheid. We stimuleren onze studenten om ondernemerschap op een impactvolle manier in te zetten voor de maatschappij. Het Startups for Society-programma geeft ze een duwtje in de rug bij het starten of groeien van hun bedrijf, zodat ze klaar zijn voor een toekomst die niet alleen succesvol, maar ook duurzaam is. ”

Spoorzone als broedplaats

De Tilburgse Spoorzone is een belangrijke broedplaats voor startups. Bas van der Pol, wethouder

Stedelijke Ontwikkeling en Economie van Gemeente Tilburg: “We zijn heel blij dat zich sinds dit 2023 tien innovatieve startups hebben gevestigd in Gebouw 90. Het toenemende belang van mensgerichte innovatie is een grote kans voor startups. Zij zijn gemotiveerd om oplossingen te bieden voor maatschappelijke uitdagingen in verduurzaming (energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie), digitalisering en AI, gezondheid en talentontwikkeling. Impact startups leveren economische én maatschappelijke toegevoegde waarde, en zijn belangrijke aanjagers van innovatie.”

Bas voegt toe: “Gebouw 90 is niet de enige plek die gemeente Tilburg zelf ontwikkelt en waar plaats is voor deze doelgroep. Gebouw 88 hebben we enkele jaren geleden gerealiseerd en recent is MindLabs opgeleverd. In de komende jaren komen er ook mogelijkheden in Gebouw 82 en 84. Uiteindelijk zijn startups essentieel voor het innovatie-ecosysteem waar we in de Spoorzone aan bouwen.”

Startups for Society

 

Magneet voor de regio

Het idee is dat Startups for Society een flinke stimulans gaat geven aan de bedrijvigheid en werkgelegenheid in Midden-Brabant. De regio onderscheidt zich door mensgericht ondernemen en innoveren. Dit blijkt onder meer uit het aanwezige talent met aansluitend profiel en de landelijke koploperpositie in de transitie naar de nieuwe economie, aldus een recent onderzoek van RaboResearch.

Richard concludeert: “Startups for Society werkt als een magneet voor het aantrekken van nieuwe ondernemers en talenten. Het initiatief appelleert aan de ambitie van jonge mensen om een significante bijdrage te leveren aan de maatschappij van de toekomst. De nieuwe generatie hecht veel waarde aan een evenwichtige balans tussen de mens, onze planeet en gezonde winst.”

Startups for Society wordt ondersteund vanuit een Regio Deal van Midden-Brabant met het Rijk.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten