‘Vrijkomende stikstofruimte benutten voor ontwikkeling regio’

Extern salderen* met veehouderijen moet in Regio Foodvalley onder strenge voorwaarden mogelijk worden. Dat willen de gemeentes in de regio. Vrijkomende stikstofruimte van stoppende veehouderijen kan dan worden ingezet voor ontwikkelingen die regio leefbaar en vitaal houden.

Regio Foodvalley heeft te maken met de regelgeving van zowel de provincie Gelderland als provincie Utrecht. De provincie Gelderland maakt zich zorgen dat extern salderen leidt tot ongecontroleerd opkopen van agrarische bedrijven en het weglekken van stikstofruimte. Daarom is extern salderen vooralsnog niet toegestaan. In de provincie Utrecht is – in afwachting van een onderzoek naar een boereninitiatief om met innovatie stikstofuitstoot te verminderen – nog geen definitief standpunt ingenomen over extern salderen

Regio Foodvalley deelt de zorgen van de provincie Gelderland. In andere provincies zijn inmiddels diverse voorbeelden van agrarische bedrijven die worden opgekocht, om een ontwikkeling elders in het land mogelijk te maken. De ontwikkeling van een gebied waar een boer stopt blijkt zo in de praktijk ondergeschikt aan financiële belangen.

Positieve impuls

Gemeenten in Regio Foodvalley zien echter mogelijkheden om met behulp van extern salderen een gebied een positieve impuls te geven. De regio kent veel uitdagingen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. We willen de natuur versterken, een vitaal en leefbaar platteland behouden, economische ontwikkeling mogelijk maken en hebben een grote woningbouwopgave. Veel van deze ontwikkelingen vragen stikstofruimte. Door stikstofuitstoot in een gebied te verminderen, worden andere ontwikkelingen in datzelfde gebied mogelijk gemaakt. Volgens de letter van de wet is dat ‘extern salderen’ en deze juridische weg is op dit moment afgesloten.

Directe omgeving

Regio Foodvalley pleit er daarom voor dat beide provincies extern salderen mogelijk maken onder de voorwaarde dat vrijkomende stikstofruimte van een stoppende veehouderij wordt ingezet voor de ontwikkeling in de directe omgeving van het bedrijf. Wethouder Jan Pieter van der Schans (landbouw, Ede); “Wat we niet willen is dat in onze regio boerderijen worden opgekocht door ontwikkelaars met hele diepe zakken om ontwikkelingen in bijvoorbeeld de Rotterdamse haven mogelijk te maken. We willen dat vrijkomende stikstofruimte wordt ingezet om het gebied in de directe omgeving van een stoppende boer te versterken. Wat je precies doet hangt af van de behoefte van het gebied. Dat kan bijvoorbeeld woningbouw zijn, maar ook het mogelijk maken van bedrijvigheid. Als op deze wijze extern salderen mogelijk wordt, hebben we als regio een sterk middel om onze gebieden leefbaar en vitaal te houden.’’

* Wat is extern salderen? Wanneer er voor het realiseren van een nieuwe of bestaande activiteit stikstofemissie nodig is, kan dit niet altijd binnen het project of op de locatie worden opgelost. Er is dan een andere optie: extern salderen. Een bedrijf dat (deels) stopt kan stikstofactiviteit overdragen aan een ander.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten