Empaction werkt mee aan leidraad parkeren mobiliteitshub

De Nederlandse leefomgeving en het mobiliteitssysteem toekomstbestendig en economisch vitaal maken, is een opgave van formaat. Niet alleen een goed werkend netwerk van knooppunten en mobiliteitshubs is van belang. Ook voor het fenomeen parkeren is een belangrijke rol weggelegd.

Kennisinstituut CROW wilde weten hoe parkeren het functioneren van zulke knooppunten en hubs kan beïnvloeden. En dus ging Empaction daar in samenwerking met Royal HaskoningDHV mee aan de slag. Van een uitgebreid onderzoek tot aan de samenstelling van een leidraad.

Waar moet ik aan denken bij het inrichten van een mobiliteitshub of knooppunt? En hoe zet ik mijn parkeerinstrumenten in om op deelmobiliteit te sturen en het gewenste gebruik van de hub te stimuleren? Het zijn twee van de vragen die aan de orde komen in de ‘Leidraad parkeren bij knooppunten en mobiliteitshubs’. Een document dat tot stand kwam door een samenwerking tussen Empaction en onderzoeksbureau Royal HaskoningDHV, in opdracht van kennisinstituut CROW en KpVV. Sta je aan de vooravond van het inrichten, uitbreiden of evalueren van een mobiliteitshub? Dan is deze nieuwe leidraad een meer dan welkome hulp.

Bij het inrichten van een mobiliteitshub wordt vaak vanuit de locatie of het aanbod vertrokken. Dat geeft een enigszins valse start, zo blijkt uit een uitgebreid literatuuronderzoek. En uit verschillende workshops die in de aanloop naar het samenstellen van de leidraad plaatsvonden. Vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de NS, vastgoedbedrijven en diverse marktpartijen op het gebied van deelmobiliteit alsook het beheer en de exploitatie van parkeer-/hub-locaties deelden daar hun ondervindingen.

Maar hoe komen we dan wel tot een succesvolle hub? Op basis van ervaringen en studies ontwikkelden we een model met een logische opbouw. Daarmee kan bepaald worden hoe parkeren bijdraagt aan de maximale werking van een mobiliteitshub. De leidraad neemt je stap voor stap mee in dit model.

In een uitgebreid artikel op de website van Empaction leest u meer over dit onderzoek en de daar uit voortgekomen resulaten.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten