Temperatuurbeheersing voor warmte en koude ketenoplossingen

De verdamper is vaak het eerste product waar mensen aan denken bij het horen van de naam Delta Technics. Heel begrijpelijk, want het bedrijf uit Breda ontwerpt, produceert en levert dit product al sinds de start in 1978. Hedendaags speelt Delta Technics in de hele koude keten een prominente rol.

Naast verdampers levert Delta Technics alle hoofdcomponenten in de koeltechniek en zorgt het bedrijf voor maatwerk in de unitbouw en warmtewisselaars.

Kort na de start eind jaren zeventig behaalde Delta Technics als eerste fabrikant het Eurovent certificaat. Daarbij werden verdampervermogens getest en geverifieerd. De software waar ze destijds de certificering mee behaalden, is nog steeds de basis voor het rekenprogramma dat ze vandaag gebruiken. De capaciteit op papier is ook echt de capaciteit die de verdamper heeft.

De evolutie van de CO2 verdamper

In deze beginjaren werden de verdampers gebruikt met de destijds beschikbare koudemiddelen, later werden die vervangen door koudemiddelen zonder ozon afbrekende werking. Momenteel moeten ook alle koudemiddelen met een hoge broeikas werking uitgefaseerd worden. Vreemd genoeg, CO2 heeft in vergelijking met chemische koudemiddelen een zeer lage broeikas werking. Verdampers geschikt voor CO2 vormen technisch een grote uitdaging; door de hogere bedrijfsdrukken moeten er kleinere buisdiameters worden toegepast. Echter zijn er in de koeltechniek grote lamelafstanden nodig voor voldoende ruimte voor ijsopbouw. Sinds tien jaar heeft Delta Technics een goed compromis gevonden tussen de grootte van de lamelafstand en de diameter van de buis. Hiermee blijft voldoende ruimte voor ijsopbouw bestaan terwijl het koelvermogen ongewijzigd blijft.

Duurzaam gebruik

Alle verdampers zijn gemaakt van recyclebaar aluminium. Het recyclen van de verdampers kost maar vijf procent van de energie die nodig is om nieuw aluminium te produceren. Het energieverbruik van de verdampers verminderen vinden ze in Breda ook belangrijk en daarom leveren ze alle commerciële en dubbelzijdige CO2 verdampers met energiezuinige ventilatoren.

Delta Technics

Drijvende kracht

Een verdamper kan niet zonder een koelgroep. Het is nu mogelijk een koelsysteem op natuurlijk koudemiddel te laten draaien. Dat kan met de Area iCool unit, een plug-and-play transkritische CO2 oplossing. Of de buitentemperatuur nu 43°C of -10°C is, deze unit is perfect voor koelen en vriezen. Ook voor grotere capaciteiten kunnen meerdere units worden gekoppeld.

Unitbouw naar wens van de klant

Bij iedere unitbouwoplossing staat maatwerk voorop. Daarom bouwt Delta Technics de units volgens opgegeven specificaties of de specificaties die samen met de klant zijn bepaald. Het maakt niet uit of het een transkritische of subkritische koelinstallatie betreft of een warmtepomp of een chiller. Als een unit meerdere keren volgens dezelfde bouwwijze is opgebouwd, is min of meer sprake van een gestandaardiseerde oplossing. Daarvan is de Centrack unit een goed voorbeeld.

Delta Technics

Maatwerk als standaard

De Centrack unit is echt een unit voor buiten en wordt in verschillende uitvoeringen en capaciteiten aangeboden volgens een gestandaardiseerd bouwprincipe. De opbouw biedt volop ruimte voor service en onderhoud. De buitenpanelen zijn uitneembaar, waardoor alle verschillende onderdelen goed bereikbaar zijn.

Warmte terugwinnen

Ieder model condensor uit het assortiment van Delta Technics kan tevens worden geleverd als gaskoeler. Naast deze koelers voor buitenopstelling levert Delta Technics gaskoelers voor warmteterugwinning. Zo maken ze een gevinde warmtewisselaar geschikt voor CO2 en zorgen ze voor een toepassing in een luchtkanaal. Hierdoor kunnen gebruikers de beschikbare warmte terugwinnen door via een platenwisselaar water te verwarmen om onder andere de vloer te reinigen.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten