CircuLEREN integreert succesvol werken en leren in Rivierenland

Tiel, 20 november 2023Project CircuLEREN zet op 24 november met een feestelijke bijeenkomst de kroon op vier jaar samenwerking tussen regionale bedrijven, scholen en Werkzaak Rivierenland. Het project is opgezet om samen te leren over hoe we er voor kunnen zorgen dat onderwijs en arbeidsmarkt op elkaar blijven aansluiten in regio Rivierenland. De noodzaak voor samenwerking werd meteen duidelijk bij de uitbraak van Corona. Naast een aardverschuiving op de arbeidsmarkt, zorgde dit ook voor een enorm tekort aan leerwerkplekken. Vanwege het commitment tussen de projectpartners was er hier in de regio geen tekort aan.

Maar het gaat verder dan alleen het zorgen voor leerwerkplekken. Doordat ROC Rivor vernieuwend onderwijs inzet in de vorm van sectordoorsnijdend opleiden, worden aankomende medewerkers wendbaar opgeleid. De studenten krijgen meerdere werkprocessen aangeboden en de focus ligt sterk op vaardigheden waarmee de (beroeps)mogelijkheden voor aankomende werknemers worden vergroot. Als opgeleid facilitair medewerker heb je voldoende bagage om ook als gastheer/gastvrouw aan de slag te gaan. De opgeleide beveiliger krijgt voldoende communicatieve bagage om ook de receptie in de avond te bemannen. De kassamedewerker bij de Hema wordt nu gastvrouw, een typisch voorbeeld van sectordoorsnijdend opleiden.

Integreren van werken en leren

Werken en leren raakt steeds verder geïntegreerd binnen het onderwijs. De inzet van leerwerkomgevingen zorgt ervoor dat de juiste vaardigheden worden geleerd en dat leven lang ontwikkelen een voortdurend proces is. Binnen het project CircuLEREN creëren de samenwerkende organisaties veilige leer-/werkomgevingen die meer mensen aan het werk helpen en uitval van nieuwe werknemers op de arbeidsmarkt verminderen. De inzet van praktijkcoaches, extra begeleiding naar de studenten vanuit school en het werkveld, is hierin cruciaal. De praktijkcoaches werken als een spin in het web en bewegen tussen meerdere organisaties. Deze opzet is uniek in Nederland. De inzet van leerwerkbedrijven en praktijkcoaches voorkomt voortijdig schoolverlaten (VSV) en werkt versnellend bij het aanstellen van nieuwe werknemers in de regio.

Het integreren van werken en leren is al zinvol vanaf de middelbare school. Jongeren moeten al vroeg een beroepskeuze maken, maar dat is niet eenvoudig: Wat past bij jou en welke vaardigheden ga jij ontwikkelen? Doorlopende leerlijnen VO-MBO zorgen ervoor dat jongeren al een beter beeld krijgen van het latere beroep en dat er minder overlap is in het onderwijs. Binnen CircuLEREN werd dit gecombineerd met stages bij de leerwerkbedrijven. Immers, in de praktijk kun je pas echt achterhalen of een beroep bij de past; groei je van de hectiek van een restaurantkeuken of past werken in een lunchroom beter?

Resultaten CircuLEREN

Afgelopen jaar hebben de betrokken partijen geleerd wat wel en niet werkt bij de ‘nauwe’ aansluiting van onderwijs en werkveld. Extra begeleiding werkt om de ambitie van studenten te behouden als deze ambitie gelijktijdig wordt opgeknipt  in kleine stappen. Werkzaak Rivierenland brengt hier  expertise in rondom jobcoaching en het passend maken van de werkomgeving voor specifieke doelgroepen. Het is een continu proces, met aan de basis vergaande samenwerking.

Op 24 november delen we de resultaten en geleerde lessen van het project. De arbeidsmarkt blijft echter in beweging. Als netwerk gaan we de volgende fase in; we zijn natuurlijk nog niet klaar en willen graag uitbreiden. Anticiperen op de veranderende arbeidsmarkt vraagt meer en meer om een gezamenlijke leerwerkomgeving in de regio!

Achtergrondinformatie

Project CircuLEREN is een samenwerkingsverband tussen Zorgcentra de Betuwe, Van der Valk Hotel Tiel, Ziekenhuis Rivierenland, Lingecollege Tiel, hét KWC, Werkzaak Rivierenland en ROC Rivor. Het project wordt gefinancierd door het Regionaal Investering Fonds MBO.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten