Adamasgroep: uw partner voor het duurzaam en verantwoord ontwikkelen van gezond, duurzaam én circulair vastgoed

Adamasgroep is een management- en adviesbureau wat zich richt op duurzaam ontwikkelen, huisvesten op maat en proces- en projectmanagement. Adamasgroep is voortgekomen uit de KEMA en beschikt over veel ervaring en expertise op het gebied van kwaliteitsborging en aantoonbaar duurzaam bouwen.

Managing director Olaf Buter vertelt: ‘Vanuit onze thuisbasis in Arnhem ondersteunen onze adviseurs ontwikkelaars, vastgoedeigenaren en aannemers door heel Nederland. Met veel enthousiasme en toewijding bij de erkende certificeringsmethoden, als BREEAM, LEED, WELL, DGNB en sinds 2022 ook ECARF, het internationaal erkende certificaat voor allergievrij bouwen. Adamasgroep heeft ook kantoren in Duitsland, Polen en Spanje. Van daaruit ondersteunen we onze internationale klanten in Europa. We richten ons samen met de klant op die aspecten die een meerwaarde opleveren voor mens en milieu en daarmee waardevaste investeringen opleveren. Wij helpen bij keuzes rondom klimaatadaptief ontwerpen, circulaire bouwmethoden en het verstandig verwezenlijken van de energietransitie, zodat wordt voldaan aan de EU geldende wet- en regelgeving.

Sustainable Financial Disclosure Regulation

Er speelt veel in ons werkveld. Aan de ene kant heeft de bouw te maken met stijgende grondstofprijzen en CO2-problematiek. Aan de andere kant kunnen we als maatschappij niet meer om het thema duurzaamheid heen. Europese wetgeving wordt steeds verder aangescherpt, zoals de Sustainable Financial Disclosure Regulation (SFDR). Deze verordening dwingt financiële marktdeelnemers en financieel adviseurs om transparant te zijn. In hoeverre hun portfolio milieuvriendelijk, mensvriendelijk en ethisch deugdelijk beheerd wordt. Duurzaam ontwikkelen is geen vrijblijvende keuze meer.

Taxonomierapportages

In aanvulling op de SFDR is in 2020 de taxonomieverordening opgesteld. Taxonomie is een op wetenschap gebaseerd classificatiesysteem met technische selectiecriteria die zeer waarschijnlijk snel de wereldwijde standaard wordt. Voor het beoordelen van de duurzaamheid van investeringen. Het doel van de taxonomie is om duurzaamheid zwaarder mee te laten wegen bij investeringen en ‘greenwashing’ tegen te gaan. De genoemde certificeringsmethoden kunnen u hierbij helpen, mits verstandig en juist ingezet.

Aanbieders van beleggingsproducten dienen vanaf het boekjaar 2022 het percentage groene beleggingen te vermelden in hun financiële jaarrapportage. De Europese Unie wil de Europees afgesproken milieudoelstellingen zo snel mogelijk realiseren. Binnen enkele jaren wordt ook de niet-financiële sector betrokken bij SFDR en de voor 2025 aangekondigde Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Het is daarom voor alle organisaties van belang om nu al na te denken over het verduurzamen van hun investeringen.

Toekomstbestendig

Het verduurzamen van vastgoed is hiermee niet alleen logisch maar ook noodzakelijk geworden. Indien een organisatie zich niet houdt aan deze Europese richtlijnen, kan dit op termijn schadelijk zijn voor het voortbestaan. De regels worden vaak niet makkelijker, echter goed ingezet in uw organisatie geeft het wel een beter bedrijfsresultaat en zekert u hiermee uw toekomstbestendigheid af. U hierbij op de juiste wijze ondersteunen is onze passie.’

Als u meer wilt weten over wat wij voor uw organisatie zouden kunnen betekenen op het gebied van de diverse certificeringen, het opstellen van de EU Taxonomierapportages, ESG-vraagstukken of als u andere vragen heeft rondom verduurzamen van vastgoed, neem dan contact met ons op.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten