EHBO kunnen verlenen op de werkvloer: wat is ervoor nodig?

Een veilige werkomgeving is erg belangrijk binnen een bedrijf of organisatie. Een belangrijke bijdrage daartoe is het organiseren van de mogelijkheid om eerste hulp bij ongelukken (EHBO) te bieden op de werkvloer. Ongevallen kunnen zich immers op elk moment voordoen, en het is belangrijk om goed voorbereid te zijn om snel en effectief te kunnen reageren. Maar wat is er nodig om een omgeving te creëren waarin jouw werknemers in geval van nood de juiste zorg kunnen krijgen? Dat bespreken we in dit artikel.

Opgeleide EHBO’ers

Het eerste en belangrijkste element van EHBO op de werkvloer is een team van goed opgeleide EHBO’ers die weten hoe ze eerste hulp moeten verlenen. Selecteer hiervoor voldoende vrijwilligers die bereid zijn om deze grote verantwoordelijkheid op zich te nemen. Zorg ervoor dat er vervolgens ook altijd iemand in de buurt is die snel kan reageren in noodsituaties, op verschillende plekken binnen het bedrijf. Om te weten wat men moet doen, is een EHBO cursus volgen noodzakelijk, zodat men de nodige kennis en vaardigheden heeft om eerste hulp te bieden bij een breed scala aan verwondingen en noodsituaties. Deze training moet regelmatig herhaald worden, zodat men up to date blijft en de kennis en vaardigheden niet verdwijnen. Heb je een team? Zorg dat het voor andere duidelijk is wie de aangewezen EHBO’ers zijn, bijvoorbeeld door middel van een badge of een opvallend hesje. Dit maakt het voor iedereen gemakkelijk om hulp te vragen en snel de juiste ondersteuning te krijgen.

EHBO-kits op strategische en zichtbare locaties

Om eerste hulp te kunnen verlenen, is een goed uitgeruste EHBO-kit nodig. Dit is een essentieel onderdeel van EHBO op de werkvloer. Zorg er daarom voor dat je EHBO-kits op strategische locaties in het bedrijf plaatst. Bijvoorbeeld in de buurt van werkstations, in gemeenschappelijke ruimtes en op gemakkelijk bereikbare plaatsen. Maak de EHBO-middelen gemakkelijk toegankelijk en zichtbaar. Duid ze duidelijk aan met goed zichtbare borden of pictogrammen, zodat werknemers in geval van nood snel kunnen vinden wat ze nodig hebben. Controleer regelmatig de inhoud van de kits en zorg ervoor dat deze goed gevuld blijven met verbandmiddelen, pleisters, ontsmettingsmiddelen, pijnstillers en andere belangrijke benodigdheden.

EHBO

Bewustwording van EHBO onder werknemers

Om EHBO optimaal te gebruiken binnen je organisatie, is het belangrijk om bewustwording van het belang van EHBO onder jouw werknemers te creëren. Moedig werknemers aan om kleine verwondingen en risico’s te melden, zodat er verzorging kan plaatsvinden én er preventieve maatregelen kunnen worden genomen. Van ongelukken kun je immers ook een hoop nuttige dingen leren die je helpen om ze de volgende keer te voorkomen. Ook kan het nuttig zijn om informatiesessies te organiseren om werknemers bekend te maken met de beschikbare EHBO-middelen en procedures, en ze de kans te geven om vragen te stellen en feedback te geven. Dat kan alleen maar helpen om de EHBO binnen jouw bedrijf te verbeteren.

EHBO op de werkvloer is geen luxe, maar een belangrijke schakel in de veiligheid en het welzijn van jouw werknemers. Met een goed georganiseerde EHBO op de werkvloer kan er gehandeld worden wanneer dat nodig is om erger te voorkomen. Zo creëer je een werkomgeving waarin men zich ook veiliger voelt, omdat er altijd hulp bij de hand is bij medische aangelegenheden. Er kan immers van alles gebeuren en een ongeluk zit in een klein hoekje.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Regio in Bedrijf
Regio in Bedrijfhttp://www.regioinbedrijf..nl
uw zichtbaarheid en profilering, zowel online als offline. Daarnaast brengen wij u graag in contact met relevante partijen uit ons netwerk.

Meer berichten