Administratieve bedrijfsprocessen: een last, noodzaak of kans?

In een gemiddeld bedrijf lopen tientallen processen door elkaar heen. Elk proces zou idealiter geoptimaliseerd moeten worden, maar dit is eenvoudiger gezegd dan gedaan. Gelukkig biedt technologie veel mogelijkheden. Kijk maar eens naar het zogeheten RPA. Dit is een unieke technologie waarmee je administratieve bedrijfsprocessen grotendeels kunt automatiseren.

Als ondernemer ontkom je niet aan het bijhouden van administratie. Dit is echter een nogal breed begrip. Er is sprake van personeelsadministratie, de financiële administratie, klantenadministratie en leveranciersadministratie. Om maar een paar voorbeelden te noemen. Om al deze processen overzichtelijk in beeld te brengen en te automatiseren, kun je gebruik van RPA maken.

Wat is RPA precies?
De term RPA staat voor Robotic process Automation. Dit is een algemene benaming voor een technologie waarbij gebruik wordt gemaakt van logica en gestructureerde input. Aan de hand van logica en input kunnen talloze bedrijfsprocessen geautomatiseerd worden. Hierbij ligt, bij RPA in ieder geval, de focus op administratieve processen.

Wil je meer weten over RPA? Bekijk op je gemakje de website viona.nl. Op deze website vind je onder meer informatie over de situaties waarin RPA uitkomst biedt. Een tipje van de sluier: RPA biedt voor elk bedrijf in elke situatie uitkomst.

Administratieve processen; omtoveren van noodzaak tot kans

Veelal worden administratieve processen toch als een last gezien. Of minimaal als een noodzaak. Elk bedrijf is nu eenmaal verplicht om een sluitende boekhouding te hebben. Ook heb je bepaalde verplichtingen richting je personeel en werknemers.

Tegelijkertijd zijn de administratie processen ook een kans. Dat is althans het geval als je bijvoorbeeld voor RPA kiest. Daarmee weet je deze processen om te toveren van noodzaak tot kans:

–        Met RPA verminder je menselijke fouten. Het lastige van het bijhouden van een administratie is de foutenmarge. Alles wat door een mens wordt gedaan, brengt een bepaald risico met zich mee. Een bepaald risico op het maken van een fout. Ongeacht wat voor fout het is, kan dit verstrekkende gevolgen voor een onderneming hebben. Door deze taken te automatiseren, verminder je de kans op menselijke fouten eenvoudig.

–        Personeelskosten te verminderen. Het is voor veel bedrijven een uitdaging om personeel te vinden. Dit geldt in steeds meer bedrijfstakken en ook op het gebied van administratie. Gelukkig kun je op het gebied van administratie de hulp van RPA inschakelen. Daarmee verminder je zowel de kans op het maken van fouten als op een tekort aan personeel.

–        Het gaat om beheerde automatisering. Het is goed om te beseffen dat het bij RPA draait om een beheerde automatisering. Dit houdt in dat de technologie altijd samenwerkt met mensen. Er is sprake van interactie met mensen, waardoor het geen 100% automatisch proces is. Dat is bij bijvoorbeeld Artificial Intelligence een ander verhaal.

Elke ondernemer kan veel kanten op met RPA. Deze ‘robottechnologie’ biedt veel mogelijkheden en maakt een bedrijf klaar voor de wereld van morgen. Wil je met je bedrijf de volgende stappen zetten op het gebied van administratieve processen? Kom direct in hulp en laat je verrassen door de unieke mogelijkheden.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten