Smart Logistics Connectected: versneller van logistieke ontwikkeling in West-Brabant

Smart Logistics Connected is een nieuw onderzoeksproject van Logistics Community Brabant (LCB) en REWIN West-Brabant. Het project doet onderzoek naar een betere verbinding tussen logistieke organisaties, bedrijven en onderwijs in West-Brabant.

Leo Kemps, directeur van LCB, vertelt meer over Smart Logistics Connected, dat mede dankzij een subsidie uit het Onderzoek & Ontwikkel-fonds (O&O) van Regio West-Brabant kon starten.

De logistieke sector is een topsector voor West-Brabant die voor veel arbeidsplaatsen en omzet zorgt. Maar logistiek is altijd in beweging, dus daarom is het volgens Kemps belangrijk om te zorgen dat de sector meegaat met hedendaagse bewegingen en trends. Systemen worden complexer en bijvoorbeeld dataficering en robotisering spelen een steeds belangrijkere rol. “Willen we in de toekomst een gezonde sector hebben die aansluit op trends en ontwikkelingen, dan moeten we aan de slag met innovaties en concrete doelen”, vertelt Kemps. En met die reden diende LCB een subsidieaanvraag voor Smart Logistics Connected in.

Versneller en aanjager

“Smart Logistics Connected vormt een versneller voor logistieke oplossingen in West-Brabant”, licht Kemps toe. Dit doet het project door middel van onderzoek, het delen van kennis en een betere organisatie van bestaande en nieuwe partijen of platformen in de sector. “Door verschillende partijen in de sector te verbinden, werkt Smart Logistics Connected aan het vergroten van de slagkracht van de regio.” Doel is niet het opzetten van een nieuw soort netwerkorganisatie, maar gebruik te maken van bestaande organisaties, zoals CONNECTED West-Brabant, REWIN West-Brabant en LCB. “Vanuit LCB leggen we bovendien de link tussen het logistieke bedrijfsleven en het onderwijs voor essentiële kennisdeling. We werken daarin samen met Technische Universiteit Eindhoven, Tilburg University, Breda University of Applied Sciences en de Nederlandse Defensie Academie”, vertelt Kemps.

Lees het complete artikel op de website van Regio West-Brabant.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten