Zonder logistiek staat alles stil

Een van de sterke Zeeuwse sectoren waarbinnen NV Economische Impuls Zeeland werkzaam is, is de logistiek. Deze sector is vanzelfsprekend nauw verbonden met de Zeeuwse havens en is één van de grootste werkgevers in de regio.

Belangrijke activiteiten zijn de chemische industrie, de verwerking en opslag van agrofood-producten en alle nieuwe ontwikkelingen rondom offshore wind, met de kansen die dit biedt voor regionale toeleveringsbedrijven.

Zeeland Connect

Vanwege het brede belang van de logistieke sector, worden de verschillende activiteiten in vrijwel alle gevallen uitgevoerd via het logistiek samenwerkingsverband Zeeland Connect. Dit is een onafhankelijk netwerk van ondernemers, kennisinstellingen en overheden, dat door verbinding en samenwerking de positie van logistiek Zeeland versterkt. Om logistiek Zeeland voor te bereiden op de toekomst zijn binnen Zeeland Connect vier innovatielijnen gedefinieerd waarbinnen projecten worden ontwikkeld en uitgevoerd. Dit zijn: Logistieke Stromen en Verbindingen, Zero Emission Logistiek, Digitalisering en Robotisering en Autonoom Transport.

Logistieke stromen en verbindingen

Efficiënte achterlandverbindingen en nieuwe bestemmingen versterken de concurrentiepositie van het verladers en logistieke bedrijven en het vestigingsklimaat in Zeeland. De uitdaging is om zoveel mogelijk ladingstromen van en naar Zeeland te bundelen om hoge frequenties en meerdere bestemmingen te kunnen aanbieden. Daarnaast is het essentieel om het transportnetwerk snel te kunnen aanpassen aan veranderende behoeften bij verladers.

Zero emission logistiek

Op dit moment is de klimaatopgave helder, maar zijn de mogelijkheden voor logistieke bedrijven om concrete stappen te zetten beperkt. Hierdoor zijn er veel onzekerheden en onduidelijkheden over de ontwikkeling, technologie en prijzen. De energietransitie vraagt om investeringen in andere voer- en vaartuigen en mogelijk ook aanpassingen in logistieke netwerken. De actielijn ondersteunt bedrijven bij het verkennen, kiezen en testen van de verschillenden technologieën en het uitwerken en aanpassen van logistieke processen in de keten. Ook de noodzakelijke infrastructuur van nieuwe energiebronnen is van belang.

Digitalisering & Robotisering

Door de toenemende krapte op de arbeidsmarkt in Zeeland en de opkomst van gerobotiseerde en zelflerende logistieke systemen is innoveren in digitalisering en robotisering in Zeeland onvermijdelijk voor alle type bedrijven. Er zijn al veel oplossingen op de markt beschikbaar die direct door Zeeuwse bedrijven ingezet kunnen worden (zoals de Digitale Vrachtbrief). Een uitdaging voor Zeeuwse bedrijven is om kennis te nemen van deze mogelijkheden en concrete stappen te zetten.

Autonoom transport

In de komende tien jaar zullen in Nederland eerst ‘connected’ voertuigen, zoals truck platooning, grootschalig worden ingevoerd. Vervolgens worden er stappen gezet voor het invoeren van volledig autonome voertuigen. De invoering van volledig autonoom transport kan een grotere impact op de dan het vervangen van een chauffeur door een computer. De verwachting is dat autonome trucks 24 uur per dag zullen rijden tussen hubs in een (inter)nationaal netwerk.

Meer weten?

Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem contact met ons op, of kijk voor meer informatie op onze website.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten