Symbiosis4Growth onderzoekt uitwisseling reststromen mkb-sector

Samenwerkingsplatform Symbiosis4Growth buigt zich over de vraag hoe restmaterialen, energie, water en capaciteit van de ene mkb’er kunnen worden ingezet als grondstof voor de andere mkb’er.

Foto bij het artikel dateert van vóór de coronacrisis.

Ontwikkelingsmaatschappijen REWIN West-Brabant, Midpoint Brabant, Impuls Zeeland, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de BOM vormen samen het uitvoerende team van Symbiosis4Growth (S4G) dat met deze zogenoemde reststromen aan de gang gaat. Het platform kwam mede tot stand dankzij de Regio Deal Midden- en West-Brabant.

Door gesprekken en werksessies vinden de bedrijven manieren om reststromen van het ene bedrijf in te zetten als grondstof voor een ander bedrijf. Dit heet industriële symbiose. Een succesvolle match leidt uiteindelijk tot kostenbesparing, innovatie en is goed voor het milieu. Daarnaast zorgt het ervoor dat de mkb’ers beter in de regio zijn geworteld. Dit draagt bij aan de economische versterking van West- en Midden-Brabant en Zeeland, legt Yvette Estourgie uit. Zij is penvoerder van het project vanuit REWIN West-Brabant.

Succesvolle matches

“Met de financiële steun uit de Regio Deal kreeg het project het voor elkaar om potentiële matches om te zetten naar concrete industriële symbioses. Dankzij het geld konden twee projectleiders aangesteld worden, die met de mkb’ers over de potentiële match in gesprek gingen”, gaat Estourgie verder. “Zij gaven samen met de ondernemer en met experts handen en voeten aan deze match zodat deze stap voor stap werden gerealiseerd.” Daarnaast is er een samenwerking met Avans (Centre of Expertise Biobased Economy) gestart om interessante potentiële matches door studenten te laten onderzoeken. “Eindelijk zien we niet alleen potentie maar ook daadwerkelijk realisatie. En dat in een coronatijd. Een gouden greep!”, aldus Estourgie.

Lees het complete artikel op de website van Regio West-Brabant. 

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten