Project realiseren? Eerst denken, dan doen!

“Juist als je haast hebt, moet je de tijd nemen om rustig na te denken. Dat verdien je verderop in het project dubbel en dwars terug.” Aan het woord is Pieter Bolder, directeur-eigenaar van Bömer Engineering Services (BES). Tijdens de vele inspecties die het bedrijf uitvoert, zien ze in de praktijk regelmatig dat technische installaties niet naar behoren werken. Of dat een andersoortige technologie toch beter zou passen bij het productieproces.

Pieter Bolder is daarom dan ook een groot pleitbezorger van de boodschap: eerst denken, dan doen. Zeker in deze tijden, waarin de doorlooptijden van projecten steeds korter lijken te zijn. “Er wordt tegenwoordig wel lang nagedacht over wel of niet investeren”, aldus Bolder. “Maar als de kogel dan eenmaal door de kerk is, dan moet het project ook zo snel mogelijk van start. De valkuil is dan dat een goede voorbereiding erbij inschiet en dat, onder tijdsdruk, stappen worden overgeslagen. Daardoor loop je later in het project alsnog tijdverlies op en vallen de kosten hoger uit. Wil je een project écht snel realiseren, dan moet het in één keer goed gaan. Dat kan alleen als je van tevoren alles nauwkeurig hebt beschreven.”

Appels met appels vergelijken

Het maken van een uitgebreid bestek, waarin alle eisen en wensen rondom de nieuwe installatie zijn meegenomen, is niet alleen van groot belang voor een efficiënt verloop van het project. Een goed bestek maakt het ook mogelijk om de diverse marktpartijen die meedingen, op een juiste wijze met elkaar te vergelijken. “Pas als je met een goed doordacht en uitgebreid beschreven bestek de markt op gaat, kun je echt appels met appels vergelijken”, aldus Bolder. “Als zaken niet goed beschreven zijn, dan gaan aanbieders zelf invullen wat jij misschien nodig hebt. En dan wordt vaak voor het goedkoopste gekozen, terwijl de opdrachtgever daar niet bij gebaat is.”

Een goede voorbereiding is het halve werk

Krijg je dus offertes die te ver uiteen liggen, dan moeten de alarmbellen gaan rinkelen. “Dat is een teken dat een bepaalde partij zaken uit het bestek niet goed begrepen heeft”, aldus Bolder. “Dat achterhaal je alleen maar door in gesprek te gaan. Kies je, zonder verdere navraag, voor de goedkoopste partij, dan kan dat in het vervolg van het project alsnog duurder uitpakken.”

Een goede voorbereiding heeft meerdere voordelen: beide partijen weten precies waar ze aan toe zijn. Daarnaast is het bestek niet alleen tijdens en gedurende de werkzaamheden nuttig, maar het voorkomt ook miscommunicatie achteraf: iedere stap is immers gedocumenteerd.

Geen tijd om bestek te schrijven?

Bömer Engineering Services helpt opdrachtgevers, bij een nieuw te bouwen (of te herstellen) installatie, met het bepalen van de uitgangspunten op het gebied van elektro- en besturingstechniek. Op basis daarvan wordt een gedetailleerd bestek geschreven voor het installatiewerk. “Van materialen tot werkzame uren, alles in is daarin opgenomen”, vertelt Bolder. “Ook bevragen we de installateurs of ze begrepen hebben wat er gemaakt moet worden. Zodat daar geen onduidelijkheid over bestaat. Want dat is zonde van de tijd én van het geld.”

Auteur: Dianne Huijskens

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten