Een leven lang ontwikkelen? In 1 week maakt Fontys je een stuk wijzer op dit gebied!

Door nieuwe technologieën en inzichten verandert het werk in alle sectoren steeds meer en steeds sneller. Het is in deze tijd allang niet meer zo dat je, na het behalen van je diploma, klaar bent met leren en de komende decennia kunt teren op je verworven kennis. Bijblijven is belangrijk.

Hoe gaan we hiermee om in de beroepspraktijk en in het onderwijs? Hoe kunnen werkgevers dit faciliteren? En hoe zorg je als werknemer dat je op de hoogte blijft van de nieuwste kennis op jouw vakgebied? Deze en veel meer interessante vraagstukken komen voorbij tijdens de online Leven Lang Ontwikkelen week van Fontys.

Van 14 tot en met 18 juni staan er 29 sessies ingepland rondom diverse onderwerpen, waar de afgelopen jaren binnen Fontys onderzoek naar werd gedaan. “Iedereen die geïnteresseerd is kan gratis deelnemen, als toehoorder of om mee te praten in interactieve sessies”, vertelt Marian Thunnissen, lector Dynamische Talentinterventies. “Binnen het hbo-onderwijs wordt het doen van onderzoek steeds belangrijker. Vraagstukken uit de beroepspraktijk en de innovatie van het beroep staan daarbij centraal. Hierdoor heeft er in de laatste jaren bij Fontys een duidelijke omslag plaatsgevonden: van een onderwijsinstelling, waar je een beroep leert, naar een kennisinstelling, waar je ook onderzoek doet naar die beroepspraktijk. De kennis die we in diverse onderzoeksprojecten hebben opgedaan delen we tijdens deze Leven Lang Ontwikkelen week graag met iedereen die daarin is geïnteresseerd.” Het volledige LLO-week programma en interessante podcasts vind je op de website van Fontys.

Betrokkenheid vanuit MKB

Marian Thunnissen benadrukt hoe belangrijk het is om tijdens de onderzoeksprojecten samen te werken met mensen uit de praktijk. “ Er zijn zeker MKB-ers die nog nooit bij zo’n samenwerking hebben stil gestaan, en niet goed weten wat het hbo hen te bieden heeft. Voor hen kan het volgen van een van onze sessies een eerste aanzet zijn om eens te kijken of dat wellicht interessant voor hen is.”

Hybride leeromgeving

De eeuwenoude scheiding tussen ‘leren doe je op school’ en ‘werken doe je op je werk’ wordt in de toekomst steeds vager. Binnen Fontys wordt onder het kennisthema ‘Future of Learning’ dan ook al volop onderzoek gedaan naar toekomstige vaardigheden, onderwijsinnovatie en hybride leeromgevingen.

In een hybride leeromgeving werken studenten, docenten en professionals uit het werkveld samen aan bestaande maatschappelijke vraagstukken. “Zo proberen we het onderzoekend vermogen van onze studenten te prikkelen”, aldus Marian Thunnissen. “Door die onderzoekende houding blijf je later in het werkveld ook steeds bijleren en zoeken naar informatie die voor jou belangrijk is in je werk.” Niet alleen studenten hebben baat bij een hybride leeromgeving. Medewerkers van een bedrijf leren er ook veel als zij aan de slag gaan met het vinden van een oplossing voor een vraagstuk uit hun dagelijkse praktijk. En opleiders blijven op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het beroepenveld waarin zij doceren. Iedereen steekt dus iets op van deze ‘lerende driehoek’.

Fontys for Society

Fontys ziet het als haar maatschappelijke opdracht bij te dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving. Om dit naar de toekomst toe optimaal te blijven uitvoeren, moet ook de hogeschool zich blijven ontwikkelen. ‘Ontwikkeling’ is een absoluut kernbegrip binnen Fontys. Jonge mensen ontwikkelen als student hun talent, we ontwikkelen relevante praktijkgerichte kennis, werkende professionals kunnen zich bij Fontys een (werkend) leven lang ontwikkelen, wij spelen flexibel in op ingrijpende maatschappelijke ontwikkelingen, en binnen onze gemeenschap ontwikkelen we ons zelf door kennis en vaardigheden te delen. Alleen zo kunnen onze studenten, professionals en afgestudeerden een betekenisvolle maatschappelijke bijdrage blijven leveren.

“De intensieve samenwerking met bedrijven, instellingen en overheden, in binnen- en buitenland, helpt ons in het nastreven van deze doelstellingen”, vertelt Marian Thunnissen tot slot. “En zo ontwikkelen wij ons de komende jaren nog meer naar een talentgericht, onderzoekend en wendbaar Fontys.”

Auteur: Dianne Huijskens

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten