Kansen en uitdagingen voor grensregio’s centraal bij ambassadeursreis Duitsland en Nederland

Tijdens een driedaags werkbezoek hebben Dr. Cyrill Jean Nunn, de Duitse ambassadeur in Nederland, Ronald van Roeden, de Nederlandse ambassadeur in Duitsland en Peter Schuurman, Consul-Generaal van Nederland in Düsseldorf de grensregio van Duitsland en Nederland beter leren kennen. De ambassadeurs onderstrepen daarmee het belang van grensoverschrijdende samenwerking voor beide landen.

Tijdens het bezoek is onder andere gesproken over mobiliteit, water(veiligheid), onderwijs, regionale economie, arbeidsmigranten en cultuur. De ambassadeurs hebben tevens gesproken met de drie Euregio’s in Zuidoost-Nederland: de Euregio Rijn-Waal, euregio rijn-maas-noord en de Euregio Maas-Rijn. Aan het bezoek namen ook de Commissarissen van de Koning in Gelderland (John Berends) en Limburg (Emile Roemer) deel.

De rondreis

De rondreis begon met een bezoek aan de Euregio Rijn-Waal. Thomas Ahls, vice-voorzitter van de Euregio Rijn-Waal en Wolfgang Gebing,  burgemeester van Kleve, heetten de delegatie bij een ontvangst in Haus Schmithausen, de zetel van de Euregio Rijn-Waal van harte welkom.

De Rijn

Het bezoek werd voorgezet met een rondvaart over de Rijn, waarbij de haven van Emmerich en de Nederlands-Duitse grens werden gepasseerd.  Tijdens de boottocht kwamen diverse watergerelateerde initiatieven aan bod. Marcel Lueb van de Stadtwerke Emmerich stelde de haven van Emmerich voor. Deze haven is een belangrijk trimodaal logstiek knooppunt voor Emmerich en Montferland, met aansluiting op de A12/A3 en de Betuwelijn. Ook werden twee Interreg-projecten gepresenteerd. ‘De Rijn Verbindt’ is een Interreg VI A project ter verbetering van de water- en oeverkwaliteit. In het kleinere Intteregproject LILAR hebben o.a. Rijkswaterstaat en het Wasser- und Schifffahrtsverband gezamenlijke meetmethodes voor sedimenten en waterstanden ontwikkeld. Ook liet de Gelderse Commissie Veiligheid grote rivieren op indrukwekkende wijze het belang van de Nederlands-Duitse samenwerking op het gebied van waterveiligheid zien. Dijkgraaf Hein Pieper van het Waterschap Rijn en IJssel sloot af met een indrukwekkend pleidooi om op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau nauwer samen te werken om te anticiperen op de klimaatverandering, die ook bij ons leidt tot droogte en tekorten in de drinkwatervoorziening als we niets doen.

In de avond werd op Landgoed Brakkesteyn met ruim 30 Duitse en Nederlandse gasten gesproken over regionale economie, arbeidsmigranten en thuiswerken, buurtaalonderwijs en Nederlands- Duitse cultuurprojecten. Hier verwelkomde Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van de Euregio Rijn-Waal, de gasten en benadrukte dat de meeste mensen weliswaar niet toevallig wonen waar ze wonen, maar dat de grenzen in vroegere tijden vaak door toeval tot stand zijn gekomen en dat mensen daardoor ook nu nog de voor- en nadelen in de grensregio ervaren. Nauwe samenwerking op alle bestuursniveaus is daarom erg belangrijk en hij is dan ook erg blij met het bezoek van de twee ambassadeurs.

Voortzetting programma

De volgende ochtend stond het innovatieve waterstofbedrijf Wystrach in Weeze op het programma. waar de ambassadeurs en zelf konden proberen hoe het is om een waterstofauto te tanken. Wystrach maakt onderdeel uit van het wereldwijd opererende Hexagon Purus en produceert transport- en tankmogelijkheden voor waterstof. Het is een sterk groeiend bedrijf, dat ook in Nederland werknemers werft. Veel belangstelling hadden de ambassadeurs voor de uitdagingen die dit voor zowel werknemers als werkgever met zich meebrengt.

Daarna werd het programma voortgezet in de beide zuidelijke buureuregio´s. Hier werden de Brightlands Campus Greenport Venlo, de Rode Beek, in het meest westelijke puntje van Duitsland en de Brightlands Chemelot bezocht. De laatste dag van het bezoek werd gestart in Heerlen met een bezoek aan Parkstad Limburg, het New Regional Bauhaus en. het Duits-Nederlandse bedrijvenpark Avantis. Vervolgens werd er een bezoek gebracht aan het Gouvernement aan de Maas waar het Verdrag van Maastricht (1992) werd bezichtigd en werd gesproken met een vertegenwoordiging van de Euregio Maas-Rijn. De reis werd afgesloten met een bezoek aan de Einstein Telescope-proefopstelling ‘ETpather’.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten