ihomer ontwikkelt unieke software voor waarborgen veiligheid binnen bedrijf

De RI&E is een verplichting vanuit de arbeidsomstandigheden wet. Dat maakt het vaak een ‘moetje’. Valq is van mening dat de RI&E de basis vormt voor een goed Arbo Managementsysteem. Daarom heeft ihomer in samenwerking met Valq training en advies de applicatie Bluebird ontwikkeld voor het waarborgen van de veiligheid binnen een organisatie.

De kracht van Bluebird zit in de compleet andere aanpak. Het inventariseren van de risico’s begint in het primaire proces samen met de medewerkers, waardoor de verantwoordelijkheid gedragen wordt door alle medewerkers. Geen stoffige ‘ja en nee’ vragenlijsten, maar gewoon het gesprek met de medewerker voeren over zijn dagelijkse werk. De reacties uit deze gesprekken worden vervolgens ingevoerd en met enige regelmaat geüpdatet in Bluebird. Zo ontstaat er een dynamisch overzicht van risico’s, getroffen maatregelen en nog te treffen maatregelen. Rapportages die uit de RI&E voortkomen zijn eenvoudig terug te vinden in de applicatie en rapportages uit externe bronnen kunnen worden geüpload zodat iedere medewerker het complete overzicht kan inzien.

Risico-inventarisatie

Het plan van aanpak dat uit de risico-inventarisatie voortkomt geeft een overzicht weer van te treffen maatregelen, kennis deel sessies (toolboxen) zijn bijvoorbeeld een belangrijk en geïntegreerd onderdeel van deze maatregelen. Stap voor stap zijn we Bluebird nu verder aan het uitbreiden naar een applicatie die niet alleen de risico-inventarisatie waarborgt, maar daarnaast ook verregaande ondersteuning biedt bij het plannen en organiseren van deze toolboxen. Bovendien kunnen ook richtlijnen en routines opgeslagen in de kennisbank van Bluebird, waardoor medewerkers via de zoekfunctie alle antwoorden kunnen vinden op de vragen die ze hebben.

Waar Bluebird ook een oplossing voor biedt, en wat vaak een groot probleem is, is het gebruik van vele verschillende applicaties met ieder eigen functies. Door de combinatie van het waarborgen van veiligheid en het aanbieden van kennis in één applicatie, voorkomt Bluebird dat medewerkers overweldigd worden door de hoeveelheid verschillende applicaties op de werkvloer.

Voordelen van Bluebird

  • Gebruiksvriendelijk en altijd actueel
  • Eenvoudig aan te passen (bijvoorbeeld bij wijziging van wetgeving of werkzaamheden of naar aanleiding van een incident)
  • Continu inzicht in risico’s, beheersmaatregelen én verbetermaatregelen in overzichtelijke schermen en rapportages
  • Vermindering van het aantal verschillende applicaties op de werkvloer

Wil je meer informatie over Bluebird? Neem dan een kijkje op de website van Valq.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten