HYCOM doet beroep op TCPM bij complexe projecten

HYCOM, onderdeel van de HYDAC International Group, is al 50 jaar leverancier van hydraulische en besturingssystemen en is daarbij verantwoordelijk voor het hele traject van het ontwerp, de fabricage en installatie voor markten als dredging, offshore & wind, luchtvaart, civiele werken en industrie. In Nederland telt HYCOM twee vestigingen. Vanuit de twee vestigingen in Apeldoorn en Enschede, met ruim 100 medewerkers, wordt er in een aantal complexe projecten nauw samengewerkt met TCPM. Dit betreft onder meer het ontwerp en de bouw van de hydraulische installaties voor de nieuwe spuimiddelen in de Afsluitdijk.

Om de Afsluitdijk toekomstbestendig te maken met het oog op de klimaatverandering en de daarmee gepaard gaande zeespiegelstijging, is het noodzakelijk de spuicapaciteit te verhogen en zo meer water te kunnen afvoeren vanuit het IJsselmeer naar de Waddenzee. Hiervoor worden momenteel nieuwe spuisluizen en gemalen aangelegd en de bestaande spuisluizen versterkt. “Wij zijn gevraagd de hydraulische installaties van de nieuwe spuimiddelen en de pompkanalen te ontwerpen en te bouwen. Hieronder vallen bijvoorbeeld de hydraulische power unit (HPU) met de bijbehorende olietanks en pompen, maar ook de motoren voor de lieren die de schutdeuren in de spuien heffen en weer sluiten. Plus de hydraulische leidingen om de olie van de HPU naar de lieren te krijgen”, schetst Remco Marchal, manager engineering bij HYCOM. “Wij werken daarbij nauw samen met ons zusterbedrijf ELMA die de elektrische besturing voor haar rekening neemt.”

Snel schakelen

Tim Sampers, manager TCPM Midden, onderhoudt vanuit zijn kantoor de contacten met HYCOM. “Binnen HYCOM was extra engineering-ondersteuning nodig voor het mechanische deel van de projecten. TCPM heeft veel ervaring op dit gebied en staat erom bekend snel te kunnen schakelen binnen haar planning.” Peter Heijink, mechanical engineer bij TCPM, staat de afdeling engineering terzijde bij het vertalen van het ontwerp in staal en leidingwerk. “De uitdaging is dat opdrachtgever Rijkswaterstaat eigen normen hanteert voor bijvoorbeeld de dimensionering van bochten en afsteuning van de leidingen. Daardoor is bij elke bocht meer ruimte nodig. En de ruimte in de betonconstructie is al vrij krap”, vertelt hij. “Verder was voor het leidingentracé afstemming nodig over de maximale leidinglengtes, de montage en eventuele andere eisen aan het leidingwerk. We hebben het leidingwerk in alle vijf de compartimenten daarbij zo veel mogelijk hetzelfde gehouden, dat vergemakkelijkt straks de productie en installatie.”

De liercassettes (motor plus lier) worden voor de veiligheid volledig redundant uitgevoerd. “Eén HPU en één rij van schutdeuren kan volledig falen, dan is de constructie nog steeds veilig. En bij onderhoud zijn deze liercassettes er in hun geheel uit te tillen en te verwisselen om zo het onderhoud te vergemakkelijken en de downtime te verminderen.”

TCPM

Feilloze samenwerking

Terugkijkend op het project toont Marchal zich tevreden over TCPM. “Voordat je met medewerkers van een externe partij samen kunt werken binnen complexe projecten, moeten beide partijen eerst veel investeren in het overdragen van kennis op het gebied van werkprocessen en de specifieke technische oplossingen. De engineers van TCPM hebben zich razendsnel deze expertise eigen gemaakt. Daardoor zijn ze ook moeiteloos inzetbaar bij eventuele volgende projecten. En daar is alle reden toe, want de feilloze samenwerking heeft geleid tot een resultaat met de door ons gewenste kwaliteit.”

GERELATEERD

Artikel gaat over

TCPM INGENIEURS & ADVISEURS
TCPM INGENIEURS & ADVISEURShttp://www.tcpm.nl
TCPM biedt bedrijven complete en integrale oplossingen.

Meer berichten