Gezond voedsel voor de kalveren en geen verspilling van grondstoffen

Tijdens de Verspillingsvrije week bezochten leerlingen van de Aeres VMBO Nijkerk (keuzevak Dier en Zorg) het bedrijf Alpuro en innovatiecentrum DrieVeld (onderdeel van de VanDrie Groep). Alpuro is gespecialiseerd in de productie van ruwvoer voor kalveren in de vorm van muesli. De leerlingen hebben geleerd hoe restromen van andere bedrijven worden ingezet om daar gezond voedsel voor de kalveren van de maken en er dus geen verspilling van grondstoffen is.

 

Verspillingsvrij

Verschillende bedrijven en organisaties zijn dagelijks bezig met het hergebruik en circulair inzetten van bruikbare grondstoffen. Zo werkt de VanDrie Group, waar diervoederproducent Alpuro uit Uddel onderdeel van uitmaakt, zoveel mogelijk circulair. Door kalveren op te nemen in de kalverhouderij, die een melkveehouder niet kan gebruiken. Maar ook spelen voeders een belangrijke rol. Iets dat de leerlingen tijdens hun bezoek goed konden zien. Zo wordt bij Alpuro muesli gemaakt die is samengesteld uit onder andere restproducten van granen van de boer en reststromen van andere voedingsmiddelenproducenten. Kalveren blijven bijna acht maanden op de kalverhouderij en worden vervolgens in eigen vleesverwerkende bedrijven van de VanDrie Group verwerkt tot kalfsvlees. Ook in deze schakel van de keten blijkt zoveel mogelijk circulair gewerkt te worden. Bijproducten zoals kalfsvellen of organen zijn grondstof voor waardevolle eindproducten, zoals schoenen of huisdiervoeding. Alle onderdelen van het kalf worden gebruikt.

De leerlingen van Aeres VMBO Nijkerk, van het vak Dier & Zorg, bezochten Alpuro om hen in contact te brengen met bedrijven in hun omgeving die met dieren werken en met het voedsel/diervoeder wat daar gebruikt wordt. Hoe gaat het daartoe, is het interessant om daar te werken later, welke grondstoffen worden er gebruikt, wat kun je er over dieren leren, wat voor voedsel krijgen de dieren en welke producten levert het bedrijf straks af? En natuurlijk is een excursie ook gewoon leuk en gezellig.

De Food Academy Nijkerk (FAN) zet de foodbedrijven in Regio Foodvalley en omgeving in de schijnwerpers. Om de waarde van een goede en innovatieve voedselproductie te laten zien, maar ook om jong talent te werven dat zich in deze bedrijfstak kan ontwikkelen en er een goede baan kan gaan vinden. Zo zorgt de FAN ervoor dat de Food-bedrijven in deze regio en omgeving goed en gekwalificeerd personeel krijgen.

De FAN werkt graag samen met partners als Regio Foodvalley. Samen kan de problematiek van een waardevolle foodsector, met goede en interessante werkgelegenheid voor jongeren aangepakt worden.  Thema’s als circulariteit en verspillingsvrij werken zijn mooie momenten om samen te werken.

Samen verspillingsvrij

Van 11 tot 17 september is de Verspillingsvrije week. In deze week gaat heel Nederland voor #verspillingsvrij, vol inspiratie én leuke acties. Regio Foodvalley werkt aan een voedselsysteem waarin voedsel op waarde wordt geschat en waarin verspilling dus wordt tegengaan. De regio is dan ook actief op het thema voedselverspilling. Hier worden de krachten van bedrijven, kennisinstellingen, overheden en inwoners gebundeld om te inspireren, activeren en innoveren op het gebied van voedselverspilling. Tijdens de Verspillingsvrije Week gebeurt er daarom veel in de regio rondom dit thema om mensen te motiveren deze week én de rest van het jaar minder voedsel te verspillen. En stel dat wij in onze regio en in heel Nederland thuis deze week geen voedsel weggooien, dan scheelt dat 22 miljoen goede maaltijden, 500.000 autoritjes van Groningen naar Maastricht en 33 miljoen kilo CO2

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten