Euregio’s en GrensInfoPunten pleiten voor flexibele belastingafspraken om werken in de grensregio aantrekkelijk te houden

In een brief aan de verantwoordelijke ministers van Financiën pleit de Euregio Rijn-Waal op initiatief van de Euregio Maas-Rijn samen met alle Euregio´s langs de Duits-Nederlands-Belgische grens voor lange termijn oplossingen voor de belastingheffing van grensarbeiders die thuiswerken of telewerken.

In samenwerking met de GrensInfoPunten en de Kamers van Koophandel worden de fiscale obstakels die leiden tot discriminatie van de grensarbeiders onder de aandacht gebracht. Flexibele oplossingen voor de belasting van grensarbeiders moeten ervoor zorgen dat werken over de grens aantrekkelijk blijft.

Thuiswerken is voor veel werknemers sinds COVID-19 de standaard geworden. Thuiswerken was namelijk tijdens de coronapandemie voor veel werknemers verplicht, daarom zijn uitzonderingen gemaakt in de regels over sociale zekerheid en het betalen van belastingen in het land waar een werknemer te werk is gesteld. Doel was grensoverschrijdende werknemers te beschermen tegen nadelen van het werken over de grens.

Op Europees niveau is een kaderovereenkomst gesloten om de oplossingen voor grenswerkers op het gebied van sociale zekerheid vast te leggen. Een dergelijke fundamentele en duurzame oplossing bestaat niet op het gebied van belastingkwesties voor grenswerkers. Dit komt omdat, in tegenstelling tot het socialezekerheidsrecht, deze belastingkwesties niet op Europees niveau worden geregeld, maar onderworpen zijn aan regelingen tussen de betrokken landen onderling. Dat zijn regelingen om dubbele belasting te voorkomen. Door het gebrek aan regelingen voor belastingen ontstaat de situatie dat vergelijkbare omstandigheden in verschillende grensregio’s tot fundamenteel verschillende belastingen kunnen leiden. Dit verzwakt de positie van werknemers en maakt het werken over de grens minder aantrekkelijk.

In het belang van grensoverschrijdende werknemers en werkgevers in de grensregio en om de aandacht te vestigen op deze nadelige situatie is een brief gestuurd aan de verantwoordelijke ministers van Financiën. Dit zijn minister van Financiën Sigrid Kaag van Nederland, de Duitse federale minister van Financiën Christian Lindner, de minister van Financiën van Nordrhein-Westfalen Dr. Marcus Optendrenk, de minister van Financiën van Niedersachsen, Gerald Heere en Vincent Van Peteghem , vice-eersteminister en minister van Financiën van België.

De situatie vanuit het oogpunt van de grensregio’s is in detail onderzocht en er is gewezen op mogelijke oplossingen, met het dringende verzoek om, in het belang van de werknemers in de grensregio’s, haalbare oplossingen uit te werken.

“In onze regio denken wij niet in grenzen maar in kansen en samenwerking met elkaar. Als de aantrekkingskracht van een grensoverschrijdende arbeidsmarkt verloren gaat, is dat een groot verlies voor zowel werknemers als werkgevers in een tijd van een voortdurend groeiend tekort aan geschoolde arbeidskrachten. Daarom pleiten we bij de landelijke overheden voor goede afspraken in het belang van de regio!” benadrukt Emile Roemer, gouverneur van de provincie Limburg en voorzitter van de EGTS Euregio Maas-Rijn.

Ook de Euregio Rijn-Waal dringt aan op een snelle oplossing: “Het kan niet zo zijn dat, grenspendelaars, die vanuit huis kunnen en willen werken, worden benadeeld ten opzichte van hun collega´s, die wel in één en hetzelfde land wonen en werken. Wij hopen dan ook, dat na de regeling met betrekking tot de sociale zekerheid ook op het gebied van de belastingen een snelle en pragmatische oplossing komt, die het voor grensgangers mogelijk maakt om zonder belastingtechnische gevolgen gebruik te maken van de mogelijkheid om thuis te werken”.

Link naar de brieven: https://www.euregio.org/EuregiosenGIPspleitenvoorflexibelebelastingafspraken

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten