De CO2 routekaart biedt inzicht in uw eigen energietransitie

De laatste jaren hebben verduurzaming en energiebesparing steeds meer prioriteit gekregen. Een recente ontwikkeling hierin zijn de CO2-routekaarten voor organisaties. De afgelopen maanden heeft Erik Deliege, projectleider bij Van Beek Ingenieurs, meerdere organisaties, waaronder zorg- en onderwijsinstellingen, geholpen bij het opstellen van de routekaart. In dit artikel leest u zijn ervaringen.

49% CO2 reductie in 2030

De CO2-routekaart is een meerjarenplan voor het structureel reduceren van de CO2-uitstoot voor organisaties. Een routekaart geeft inzicht in de manier en de snelheid waarmee de CO2-reductiedoelstellingen in 2030 behaald kunnen worden. Verschillende sectoren vragen de afzonderlijke organisaties een routekaart op te stellen die leidt tot 49% CO2 -reductie in 2030.

Het opstellen van een routekaart is een traject dat samen met de klant wordt opgepakt. De klant heeft vaak al veel bruikbare informatie, zoals een strategisch huisvestingplan (SHP) of langetermijn huisvestingsplan (LTHP), de EED energieaudits en Meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s). Op basis van informatie uit de bestaande onderzoeken, wordt berekend hoeveel CO2-reductie in totaal hiermee bereikt gaat worden. Bij veel organisaties wordt in dit stadium geconstateerd dat met de geplande acties en maatregelen de doelstelling van 49% in 2030 niet gehaald gaat worden.

49% CO2 reductie in 2030 wordt zo niet gehaald… wat nu?

Vanaf ‘dit moment van de waarheid’ wordt samen met de klant gekeken welke potentiële maatregelen en acties verder mogelijk zijn waarmee de resterende reductie wél gerealiseerd zou kunnen worden. Hierbij wordt dan bijvoorbeeld gedacht aan het verbeteren van de isolatie van een pand, toepassen van warmte-/koudeopslag in de bodem (WKO), een Zon PV-installatie of warmtepompen. Dit zijn vaak maatregelen met een aanzienlijke investering en een langere terugverdientijd, wat gelijk een lastig punt is. Van dit soort grote investeringen is vaak niet direct te bepalen of het technisch en financieel haalbaar is. Ik ondersteun organisaties dan bij het vinden van een nieuwe strategie en bij het maken van een business case. Op de CO2-routekaart komen alle maatregelen samen en wordt het voor de organisatie inzichtelijk hoe de doelstelling van 2030 effectief wordt bereikt.

‘Maak van deze nood een deugd’

Soms zien klanten de routekaart vooral als een middel om de overheid tevreden te stellen. Ik geef dan aan dat het zeker zo belangrijk is om de routekaart in de eigen organisatie te gebruiken om het management te informeren over gewenste maatregelen en de kosten en het effect daarvan. Zo wordt het mogelijk om de verduurzaming van het vastgoed op een structurele wijze mee te nemen bij beslissingen over handhaving cq. afstoten en onderhoud cq. renovatie van vastgoed.
De routekaart biedt organisaties inzicht in de situatie en helpt bij de zoektocht naar nieuwe mogelijkheden om proactief te blijven werken aan de klimaatdoelen in 2030. Maak daarom van deze nood een deugd, door de voordelen van de routekaart positief in te zetten.

Meer weten?

Neem dan contact op met Van Beek 026-312 70 00 of info@vanbeek.com. Noot bij dit artikel. Dit is een verkorte versie van Consultant aan het woord: De CO2 routekaart (…).

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten