Voor deze sectoren bieden koelcellen een uitkomst

Bij koelcellen denken we al snel aan vlees, fruit en groenten. Het klopt inderdaad dat dergelijke voedingsmiddelen gekoeld moeten worden bewaard en vervoerd. Toch bieden koelcellen ook een uitkomst voor een aantal andere sectoren waaraan je mogelijk nog niet had gedacht.

We hebben het over vier verschillende sectoren en we geven aan hoe koelcellen een meerwaarde zijn.

Insectenkweek

De insectenkweek is een relatief nieuwe sector, maar de verwachtingen zijn groot. Gek is dit niet, want insecten zitten boordevol nuttige voedingsstoffen en zijn duurzamer dan vlees. Bij de insectenkweek is het heel belangrijk dat het klimaat onder controle wordt gehouden. Zo moet de relatieve luchtvochtigheid bijvoorbeeld voldoende hoog zijn om de ontwikkeling van de meelworm te versnellen, maar mag dit ook niet te hoog zijn of er ontstaan substraatproblemen. Naast de luchtvochtigheid moeten ook de luchttoevoer, de luchtverdeling en de temperatuur nauwgezet worden geregeld en gemonitord. Omwille van dit alles levert Dawsongroup koelcellen en klimaatcellen voor de insectenkweek.

Bloemen- en plantensector

Een andere sector die gebaat is bij koelcellen is de bloemen- en plantensector. Het is namelijk belangrijk om bloemen en planten onder de beste condities op te slaan en te vervoeren. Het tijdelijk opslaan van tulpen moet bijvoorbeeld gebeuren op een temperatuur die tussen 5 en 7 °C bedraagt. Daarvoor is er een zo goed als perfecte luchtstroom nodig. De sector rekent dan ook op oplossingen als koel- en klimaatcellen, maar kent nog een bijkomstig probleem: de vraag naar bloemen en planten kent pieken en dalen. Pieken zijn er bijvoorbeeld in de periode rond Valentijnsdag en Moederdag. Vaak worden de eigen koelcellen dan aangevuld met extra koelcontainers om dergelijke pieken op te vangen.

Zorg- en farmaceuticasector

Medicijnen en vaccins hebben vaak specifieke opslagbehoeften. Om de veiligheid te waarborgen, moet men bij het medicinaal transport rekening houden met de GDP-richtlijnen (Good Distribution Practices). Het gaat om Europese regels, maar ook de WHO heeft hiertoe richtlijnen opgesteld. De GDP-richtlijnen regelen dan ook de volledige distributie, vanaf het vertrek bij de producent tot wanneer het bij de eindgebruiker aankomt.

Men legt onder meer eisen op aan de documentatie en op het gebied van temperatuurbeheersing. Daarom dient men bij de ontvangst van temperatuurgevoelige goederen de temperatuur meteen te meten. Ook tijdens de opslag zijn de temperaturen periodiek te meten en te registreren. De opslagruimtes dienen dan weer voorzien te zijn van temperatuurrecorders die waarschuwen wanneer de temperatuur zelfs maar even buiten het bereik is geweest. Dit vraagt om specifieke oplossingen die onder meer door Dawsongroup worden aangeboden.

Zuivelindustrie

De zuivelindustrie heeft eveneens eigen koelnoden. Het is nu eenmaal belangrijk dat zuivelproducten als boter en ijs hygiënisch en veilig worden opgeslagen. Zuivelproducten hebben telkens een eigen ideale temperatuur. Kaas en melk worden bijvoorbeeld vaak tussen 0 en 5 °C gekoeld, terwijl boter op 0 tot 8 °C wordt bewaard. Boter kan echter ook worden ingevroren tussen -24 en -13 °C, terwijl schepijs tussen -24 en -19 °C wordt ingevroren. Deze uiteenlopende temperatuurwaarden brengen diverse uitdagingen met zich mee. En daar weten koelcellen, tempereercellen en shockvriezers raad mee.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten