Provincie Noord-Brabant investeert 21,5 miljoen in data-economie

Brabant moet de plek worden waar big data en de nieuwste datatechnologieën in maatschappelijke sectoren hun plek vinden. Om dat te bereiken, trekken Gedeputeerde Staten daar tot en met 2023 21,5 miljoen voor uit. De uitvoering krijgt zijn beslag in de Uitvoeringsagenda Data-economie 2021-2023: Brabant maakt werk van data.

De term data-economie betreft de inzet van digitale technologie en data om hieruit economische waarde te creëren. Analyse van big data, Internet-of-things, Artifical Intelligence (AI), robotisering en Virtual & Augmented Reality (VR/AR) zijn belangrijke technologieën hierbij. Datatechnologieën zullen de manier waarop we werken, communiceren, produceren en leren drastisch veranderen. Om ervoor te zorgen dat de Brabantse economie en maatschappij deze veranderingen slim te lijf kan gaan, is het noodzakelijk om nu te investeren in de data-economie. Hierbij staan de mens en de maatschappelijke uitdagingen waar we de komende jaren voor staan centraal.

“Brabant heeft een hoogwaardige digitale en kennisinfrastructuur, veel talentvolle starters en startups, en innovatie staat hoog in het vaandel”, aldus gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen (Economie, Kennis en Talentontwikkeling). “Maar we kunnen niet op onze lauweren rusten. De wereld om ons heen verandert in razend tempo. Met deze uitvoeringsagenda stomen we ons mkb klaar voor de economie van morgen en overmorgen en willen we talent inspireren, stimuleren en ruimte bieden.”

Datavaardig mkb en talent

Een van de belangrijkste speerpunten uit de uitvoeringsagenda is het verhogen van de “datamaturiteit” van Brabantse mkb-bedrijven. Datamaturiteit slaat op de mate waarin een bedrijf data gebruikt voor haar bedrijfsprocessen en innovatie. Met behulp van datacoaches en vouchers willen de provincie en haar partners bedrijven ondersteunen en van advies op maat voorzien. Daarnaast vraagt de data-economie om specifieke kennis en gekwalificeerde werknemers. Daarom wordt het scholen van datatalent samen met partners gestimuleerd en wil de provincie minstens 4.000 data-professionals opleiden, via nieuwe leerlijnen of via om-, na-, en bijscholing.

Gedeputeerde van Gruijthuijsen: “Met deze agenda ondersteunen we de toekomst van de Brabantse economie en samenleving. Brabant heeft alles in zich om in 2030 een koploper binnen Europa te zijn op het gebied van de data-economie. Dat betekent wel dat het innovatieve mkb de kansen moet kunnen pakken die data biedt en het talent kan aantrekken dat hiervoor nodig is. Samen met onze partners ga ik me daar de komende drie jaar vol voor inzetten. Brabant maakt werk van data!“

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten