Platform Energiemakelaar officieel gelanceerd

Voortbouwend op de resultaten van het Interreg-project DOEN dat eind september afloopt, gaan diverse partijen in Zuid-Nederland en Vlaanderen een community van onafhankelijke energiemakelaars vormen voor het delen van kennis en ervaringen: het Platform Energiemakelaar.

Een energiemakelaar initieert de uitwisseling van onbenutte (energie-)reststromen door partijen als bedrijven, overheden en gebouwenbeheerders te verbinden. Ook begeleidt de makelaar hen bij de uitwerking van een economisch, ecologisch en maatschappelijk verantwoord business model.

Platform Energiemakelaar organiseert opleidingen met een eigen methode die is ontwikkeld tijdens het Interreg project DOEN en biedt persoonlijke begeleiding door ervaren coaches. Naast technisch inhoudelijke aspecten worden de opleiding ook soft skills meegenomen. De community zet zich in voor de transitie naar een circulaire economie, waarbij reststromen zo hoogwaardig mogelijk opnieuw worden benut. De Energiemakelaar richt zich in eerste instantie op energiereststromen (warmte en koude), maar ook andere reststromen zoals water, materialen kunnen worden meegenomen. De energiemakelaars zijn hiervoor speciaal opgeleid en zetten zich in voor cases en kennis- en methodiekdeling. Zij slaan bruggen tussen ‘eilanden’ van stakeholders met individuele belangen, om zo tot nieuwe structurele vormen van samenwerking te komen. De energiemakelaars opereren op regionale schaal.

Versnelling warmtetransitie door warmtenetten

Frank de Bruijn, in opdracht van Stichting MOED als energiemakelaar en coach actief binnen DOEN, licht toe waarom energie-uitwisseling zo belangrijk is: “Van ons totale energieverbruik gaat 60% naar warmte, zowel voor de industrie als voor de verwarming van woningen. Daarvoor gebruiken we nu bijna uitsluitend fossiele brandstoffen. Voor de transitie naar koolstofarme energievoorziening is verduurzaming van warmte essentieel. Daarvoor moeten we alles uit de kast halen, ook de restwarmte die nu de lucht in gaat. Om een idee te geven: de restwarmte die onbenut de lucht ingaat is evenveel als het gasverbruik van alle Nederlandse huishoudens gezamenlijk, ongeveer 15 miljard m3 per jaar! Er is dus al zo ontzettend veel energie. Wij kunnen met onze aanpak echt een grote turbo zetten op de energietransitie. De grote uitdaging is om aanbieders en verbruikers van warmte met elkaar in contact te brengen. Daarbij ontbreekt dikwijls nog een stap vooraf: bedrijven bewust maken van het potentieel van beschikbare (rest)warmte die ze kunnen uitkoppelen naar verbruikers. Met het Platform Energiemakelaar gaan we partijen structureel met elkaar verbinden en de nieuwe aanpak verder uitwerken op basis van de succesvolle cases die het project in Vlaanderen en Nederland heeft laten zien.”

Lees het complete artikel op de website van Midpoint Brabant. 

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten