Inzet van drones voor een nog veilgier haven- en industrieterrein Moerdijk

De Stichting Beveiliging Industrieterrein Moerdijk (SBIM) en het Havenbedrijf Moerdijk zetten samen met beveiligingsbedrijf Securitas een nieuwe, innovatieve stap op weg naar nog meer veiligheid. Vliegende drones gaan permanent allerlei veiligheidsaspecten monitoren.

Daarmee is de volgende fase van het pilotproject drones van start gegaan. De pilot moet uitwijzen wat de inzet van drones kan betekenen voor de verdere verbetering en professionalisering van de beveiliging van het haven- en industrieterrein Moerdijk.

Excelleren

Het droneproject past bij de ambitie van het Havenbedrijf Moerdijk om te excelleren in de beveiliging van het haven- en industrieterrein. Om daar te komen, zijn de afgelopen jaren al diverse projecten gerealiseerd en maatregelen getroffen waarin technologische innovaties in toenemende mate een prominente rol spelen. Met succes: naast het nieuwe netwerk van beveiligingscamera’s worden steeds meer ‘remote sensing’ middelen ingezet zoals sensoren in wegen, op spoorwegen en onder water. Met het gebruik van deze techniek is inmiddels de nodige ervaring opgedaan. Het droneproject is een volgende stap om te ontdekken hoe beveiliging en monitoring op afstand kunnen bijdragen aan verdere verbeteringen.

Diverse voordelen

De inzet van drones biedt verschillende voordelen. Zo kan een drone in het geval van een inbraakalarm door middel van videobeelden de detectie, opsporing en aanhouding helpen vergemakkelijken. Bij een brand kan de drone de brandweer van de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant van aanvullende informatie voorzien die van nut is voor de inzetstrategie. Drones kunnen ook de inspectie en het onderhoud van het terrein verder verbeteren. Zoals de infrastructuur (wegen, spoor, water), klimaat gerelateerde objecten en bedrijfsgebouwen en -goederen. Het inzetten van drones en hun daaraan gekoppelde sensoren zorgt voor betere en snelle informatie. Bovendien is er sprake van kostenbeheersing op het gebied van veiligheid. Bijvoorbeeld door het voorkomen van incidenten en het tijdig ontdekken van noodzakelijk onderhoud aan bijvoorbeeld de infrastructuur. Ook zullen de kosten voor het onnodig uitrukken van beveiligers omlaag gaan.

Lees het volledige artikel op de website van Port of Moerdijk. 

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten