Moet je als bedrijf verplicht gebruikmaken van een arbodienst

Elk bedrijf dat personeel in dienst heeft, krijgt te maken met ziekteverzuim. Het is een van de minpunten van het ondernemerschap en het in dienst nemen van personeel. Niet alleen omdat je op dat moment mankracht tekortkomt, maar natuurlijk ook omdat je als werkgever de zieke werknemer moet doorbetalen.

Daarom is er alle reden om lang ziekteverzuim te proberen te voorkomen. Een arbodienst kan bedrijven daarin bijstaan. Maar ben je als bedrijf ook verplicht om een arbodienst in te schakelen bij ziekteverzuim?

Zesde ziekteweek

Laten we de centrale vraag maar meteen beantwoorden: ja, iedere werkgever is verplicht om een contract te hebben met een gecertificeerde arbodienst dan wel een zelfstandige bedrijfsarts. Zo gauw je als ondernemer dus begint personeel in dienst te nemen, moet ook die verbintenis met een arbodienst of bedrijfsarts worden afgesloten. Het is namelijk zo dat een arbodienst of bedrijfsarts vanaf de zesde ziekteweek in contact moet komen met de zieke werknemer. Dat is wettelijk verplicht. Als werknemer doe je er verstandig aan om echter al op de eerste ziektedag contact op te nemen met je gecontracteerde arbodienst of bedrijfsarts.

Wat kan een arbodienst doen?

Uiteraard is het contact met arbodienst er niet enkel omdat de wet dat verplicht. Ten eerste kan een arbodienst zieke werknemers begeleiden om weer aan het werk te komen, wat zeker voor het bedrijf ook belangrijk en waardevol is. Maar een arbodienst kan ook helpen om ziekteverzuim te voorkomen. Dit kan door een preventieplan voor verzuim op te stellen of een analyse te maken van het ziekteverzuim binnen het bedrijf. Daarnaast kun je als bedrijf een arbodienst ook inschakelen voor periodieke gezondheidskeuringen, en zelfs voor keuring bij het aanstellen van een nieuwe werknemer.

Verschil tussen een arbodienst en een bedrijfsarts

We noemden eerder al dat je als bedrijf kunt kiezen tussen het inschakelen van een arbodienst en een bedrijfsarts. Daar zit natuurlijk wel een verschil tussen. Een arboarts heeft een basisopleiding tot arts gevolgd, en een bedrijfsarts heeft daarbovenop een extra opleiding van vier jaar gedaan. De titel bedrijfsarts is dan ook wettelijk beschermd en verplicht een bedrijfsarts om deel te nemen aan visitaties door de beroepsvereniging (NVAB) en verplichte nascholing. Een bedrijfsarts kan zelfstandig werken, maar kan ook bij een arbodienst werken.

Het inschakelen van een arbodienst is dus niet verplicht als je in plaats daarvan een zelfstandige bedrijfsarts inschakelen. Maar het is wel verplicht om met een van de twee een contract te sluiten wanneer je personeel in dienst hebt. Dit kan echter wel langdurig ziekteverzuim voorkomen.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten