Deze vier verzekeringen zijn een must voor ondernemers

Wie een bedrijf start, doet er goed aan zich eerst te verdiepen in de verschillende noodzakelijke verzekeringen. Onder meer aansprakelijkheidsstelling en verzuim kunnen flinke kostenposten opleveren. Er zijn verschillende soorten verzekeringen waarmee verzekeringskwesties kunnen worden afgedekt.

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Verzekeraars bieden twee soorten aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven aan: een bedrijfs- en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. In de meeste gevallen kiest een bedrijf voor een van beide verzekeringen. Dit is afhankelijk van de diensten of producten die worden aangeboden. Het verschil zit in wat voor schade er wordt gedekt: een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt bijvoorbeeld schade aan personen en spullen van klanten.

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt schade als gevolg van beroepsfouten. Denk bijvoorbeeld aan een juridisch adviseur dat een verkeerd advies geeft, waardoor de opdrachtgever geld misloopt. Jouw bedrijf kan dan aansprakelijk worden gesteld. In zo’n geval biedt de verzekeraar een vergoeding. Op die manier hoeft het niet hele schadebedrag zelf te worden betaald. Aansprakelijkheidsstelling kan namelijk de toekomst van het bedrijf in gevaar brengen.

Verzekeren tegen verzuim van werknemers

Heb je personeel in dienst? Dan is een verzuimverzekering handig. Medewerkers zijn mensen en mensen worden wel eens ziek. Op het moment dat een medewerker voor langere tijd ziek thuis zit, moet een ondernemer nog twee jaar verplicht doorbetalen. Ook bepaalt de wet wat er moet gebeuren tijdens het langdurig verzuim. Dat kost veel tijd en geld. Misschien moeten er zelfs kosten worden gemaakt om de medewerker te vervangen.

Deze financiële lasten zijn te verzekeren met een verzuimverzekering. De verzekeraar helpt ook met raad en daad om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. Op die manier kan de ondernemer zich op zijn bedrijf blijven richten.

Onmisbaar: de collectieve ongevallenverzekeringen

De collectieve ongevallenverzekering is onmisbaar voor ieder bedrijf. Blijvende invaliditeit of een overlijden is zo kostbaar, dat bedrijven er failliet aan kunnen gaan. Een ongeval onder werktijd kan altijd gebeuren. Door als bedrijf een verzekering hiertegen af te sluiten, krijgen medewerkers of hun nabestaanden een vergoeding als iemand invalide raakt of overlijdt. De collectieve verzekering zorgt voor een dekking van alle medewerkers binnen het bedrijf. Medewerkers met een tijdelijk contract (waaronder seizoensmedewerkers) en stagiairs worden ook meeverzekerd.

De bedrijfsauto verzekeren

Tegenwoordig behoort de bedrijfsauto bijna tot de standaarduitrusting van een bedrijf. Handig, maar een bedrijfsauto vormt ook een gevaar. Er kunnen ongelukken gebeuren. Bovendien is het wettelijk verplicht een bedrijfsauto tenminste voor de Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) te verzekeren. Door te kiezen voor een uitgebreidere dekking (zoals een casco plus verzekering of een allrisk verzekering), kan de auto tot aan total loss verzekerd worden. Een enkele WA-verzekering biedt alleen dekking tegen schade aan anderen, terwijl een allriskverzekering ook total loss dekt.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten