Nu óók APK 3 voor Land- en Bosbouwtrekkers bij Roordink Bedrijfswagens Zwolle!

Onze vestiging in Zwolle is in bezit van een APK 3 erkenning, waardoor u hier terecht kunt voor het keuren van uw land- en bosbouwtrekker.

 Per 1 januari 2021 zijn wijzigingen van de Wegenverkeerswet doorgevoerd. Onder deze wijzigingen vallen onder andere registratie, kentekening en maximumconstructiesnelheid van 40 km/u. Ook de APK-plicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers is in deze wetgeving opgenomen.

Met welke maximumconstructiesnelheid moet ik mijn landbouw-  of bosbouwtrekker registreren?

In de overgangsperiode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 moet u zelf  de maximumconstructiesnelheid van de landbouw- of bosbouwtrekker (LBT), Motorrijtuig met beperkte snelheid (MMBS), landbouw- of bosbouwaanhangwagen (LBA) of verwisselbaar getrokken uitrustingsstuk (VGU) opgeven.
Het handigste is om op zoek te gaan naar informatie over uw voertuig. Vaak is er op internet wel informatie te vinden. Mogelijk heeft u nog het certificaat van overeenstemming of een buitenlands kentekenbewijs. De snelheid die daar te vinden is kunt u vergelijken met uw voertuig. Er is 5 km/h tolerantie.

Wanneer is mijn trekker APK-plichtig?

De APK-plicht voor landbouw- of bosbouwvoertuigen is er alleen voor bepaalde landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen met een maximumcontructiesnelheid van meer dan 40 km/u. Echter gelden er uitzonderingen. Trekkers op rupsbanden, MMBS-en, getrokken materieel en verwisselbare uitrustingsstukken zijn sowieso niet APK-plichtig. Ook wanneer de trekker wordt gebruikt voor agrarische werkzaamheden geldt de APK-plicht niet.

Hoe wordt bepaald of ik agrarische werkzaamheden uitvoer?

In de praktijk kijkt de politie tijdens een staande houding ter plaatse wat de aard is van de werkzaamheden. Er wordt dan uitgegaan van de aard van het bedrijf waarvoor het voertuig wordt gebruikt. Voor trekkers die worden gebruikt voor landbouw, tuinbouw, bosbouw, veeteelt of visserij, hoofdzakelijk op het terrein waar dit plaatsvindt geldt dat zij niet APK-plichtig zijn. Het terrein is inclusief landwegen, bospaden en akkers.
Trekkers die worden ingezet ter vervanging van vrachtwagens in lokale transportactiviteiten en voor commercieel goederenvervoer vallen niet onder de vrijstellingen van de APK-plicht. Deze moeten wél APK gekeurd worden bij een maximumconstructiesnelheid van meer dan 40 km/u.

Hoe zit het met oldtimers?

Weinig oldtimers halen een maximumconstructiesnelheid van meer dan 40 km/u. Mocht dit toch het geval zijn, dan is het goed te weten dat de APK-plicht vervalt wanneer de Datum Eerste Toelating (DET) in het RDW-register 50 jaar of ouder is. Tijdens de registratie tussen 1-1-2021 en 1-1-2022 moet u het bouwjaar opgeven. De datum eerste toelating wordt vastgesteld op 30 juni van het opgegeven bouwjaar.

Hoe vaak moet de trekker APK gekeurd worden?

Een nieuwe trekker moet na 4 jaar voor het eerst gekeurd worden. Vervolgens moet hij elke 2 jaar opnieuw een keuring doorstaan. U ontvangt geen brieven, als  eigenaar bent u zelf verantwoordelijk dat de trekker op tijd wordt gekeurd, immers de RDW weet niet welk vervoer u uitvoert. In het RDW-register staat wanneer de trekker is gekeurd en wanneer hij opnieuw aan de beurt is. Dit staat ook op het APK-rapport.

 

Een APK 3 keuring voor uw land- en bosbouwtrekkers inplannen? Neem contact op met onze vestiging in Zwolle via 038 428 4400.

Wilt u uw zware voertuigen (APK 1) of lichte bedrijfswagens (APK 2) laten keuren? Onze vestigingen in Barneveld, Coevorden, Veenendaal en Zwolle doen het graag voor u!

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten