Wijzig je omslagfoto
SNB, N.V. SLIBVERWERKING NOORD-BRABANT
Wijzig je omslagfoto
Deze gebruikersaccount status is Goedgekeurd

Deze gebruiker heeft nog geen profielinformatie toegevoegd.

SNB, N.V. SLIBVERWERKING NOORD-BRABANT
Bedrijven
Middenweg 38, Moerdijk, Nederland

SNB zet in op volledig energieneutraal verwerken van slib

Bij SNB (NV Slibverwerking Noord-Brabant) in Moerdijk worden dagelijks zo’n 50 vrachtwagens met zuiveringsslib van een groot aantal rioolzuiveringsinstallaties (RWZI’s) aangevoerd. ‘Het slib wordt bij ons verbrand, waarbij we ernaar streven om zoveel mogelijk energie te halen uit het zuiveringsslib’, vertelt Luc Sijstermans van SNB. ‘Tegelijkertijd doen wij er alles aan om de nog bruikbare aanwezige grondstoffen zoveel mogelijk te hergebruiken.’

 

SNB in Moerdijk is de grootste slibverbrander in Europa en telt vijf aandeelhouders. Dit zijn waterschap Aa en Maas, waterschap Brabantse Delta, waterschap De Dommel, waterschap Vechtstromen en waterschap Scheldestromen. Luc Sijstermans: ‘Wij verwerken het zuiveringsslib van de rioolzuiveringsinstallaties van deze vijf waterschappen, maar ook van enkele andere waterschappen . In totaal wordt er in Nederland zo’n 1,5 miljoen ton zuiveringsslib verwerkt. Daarvan neemt SNB zo’n 430.000 ton voor haar rekening.’

Herbruikbare grondstoffen

Slib is een restproduct dat overblijft na zuivering van afvalwater in de RWZI’s. Dit afvalwater bevat veel stoffen, zoals medicijnresten, hormonen, microplastics en metalen, die niet in het oppervlaktewater terecht mogen komen. In de zuiveringsinstallaties breken bacteriën een groot deel van deze stoffen via een biologisch proces af. Daarnaast hecht een deel van deze afvalstoffen zich aan het biologische slib in de zuivering. Tijdens het zuiveringsproces gaat het gezuiverde water terug naar de natuur. Het resterende slib wordt met vrachtwagens naar SNB gebracht voor verwerking. Sijstermans: ‘Het slib bestaat naast water uit diverse organische verontreinigingen. De verbrandingsinstallatie verbrandt bij een temperatuur van 920 tot 950 graden alle organische verontreinigingen en zet deze om in groene stroom. Zo’n 95 procent van alle reststoffen wordt na verbranding omgezet naar herbruikbare grondstoffen. Verbranding van slib voorkomt bovendien dat verontreinigingen die in het slib aanwezig zijn voor milieuschade kunnen zorgen. Het gaat dan met name om organische verontreinigingen in de vorm van bijvoorbeeld PAK’s, dioxines, PCB’s. hormonen en medicijnrestanten’

SNB

Fosfaat terugwinnen

Eén van de grondstoffen die uit het as wordt teruggewonnen is fosfaat. Zonder fosfaat is er geen leven op aarde mogelijk en daarom is fosfaatbelangrijk voor de voedselproductie in de wereld. Boeren en tuinders gebruiken fosfaat bijvoorbeeld om hun gewassen te laten groeien. ‘Wij hebben een contract met ICL Specialty Fertilizers voor het hergebruik  van fosfaat uit een deel van onze  as.’ 

Bestaansrecht

SNB doet er alles aan om de verwerking van het slib zo energiezuinig mogelijk te laten verlopen. ‘Milieubewust ondernemen is ons bestaansrecht’, benadrukt Luc Sijstermans. ‘Dit jaar wordt ook nog een zonnepark op ons bedrijfsterrein in Moerdijk aangelegd. Daarmee zetten wij de laatste stap naar het volledig energieneutraal verwerken van slib. Op die manier leveren wij onze bijdrage aan de verduurzaming van de maatschappij.’