Wijzig je omslagfoto
SNB, N.V. SLIBVERWERKING NOORD-BRABANT
Wijzig je omslagfoto
Deze gebruikersaccount status is Goedgekeurd

Deze gebruiker heeft nog geen profielinformatie toegevoegd.

SNB, N.V. SLIBVERWERKING NOORD-BRABANT
Bedrijven
(0168) 382060
Bedrijfsafbeelding 1
Bedrijfsafbeelding 2

SNB zet in op volledig energieneutraal verwerken van slib


Bij SNB (N.V. Slibverwerking Noord-Brabant) in Moerdijk worden dagelijks zo’n 50 vrachtwagens met zuiveringsslib van een groot aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) aangevoerd. ‘Het slib wordt bij ons verbrand, waarbij we maximaal inzetten op het hergebruik en verwijdering van respectievelijk de positieve en negatieve stoffen in het zuiveringsslib’, vertelt Silvester Bombeeck van SNB.

 

SNB in Moerdijk is een van de grootste verwerkers van zuiveringsslib in Europa en telt vijf aandeelhouders. Dit zijn waterschap Aa en Maas, waterschap Brabantse Delta, waterschap De Dommel, waterschap Vechtstromen en waterschap Scheldestromen. Silvester Bombeeck: ‘Wij verwerken het zuiveringsslib van de RWZI’s van deze vijf waterschappen, maar ook van enkele andere waterschappen. In totaal wordt er in Nederland zo’n 1,4 miljoen ton ontwaterd zuiveringsslib per jaar geproduceerd. Daarvan verwerkt SNB zo’n 420.000 ton.’

 

Zuiveringsslib

Zuiveringsslib is een afvalstof dat overblijft na zuivering van afvalwater in de RWZI’s. In dit slib blijven diverse stoffen achter die een negatief dan wel een positief effect kunnen hebben op de mens en de natuur. ‘Duurzaam ondernemen is ons bestaansrecht’, benadrukt Silvester Bombeeck. ‘SNB richt zich op hergebruik van de aanwezige energie en grondstoffen in het zuiveringsslib. Daarnaast verwijderen stoffen uit het milieu, zoals zware metalen, hormonen, ziekteverwekkers, medicijnresten, biologische verontreiniging en microplastics die in het zuiveringsslib zitten door deze te vernietigen of te onttrekken.’

 

CO2-neutraal
SNB doet er alles aan om de verwerking van het zuiveringsslib CO2-neutraal te laten verlopen. Bombeeck: ‘In de afgelopen jaren hebben we geïnvesteerd in het terugwinnen van groene energie uit zuiveringsslib, hebben we een eigen zonnepark aangelegd, wordt het transport van zuiveringsslib uitgevoerd met biobrandstof en wordt CO2 uit het verwerkingsproces gebruikt door een buurbedrijf om een witmaker voor papier te maken. Op deze wijze slaan we CO2 in papier op. Ook zijn we een partnerschap aangegaan met Trees for All die via duurzame bosprojecten CO2 compenseert. Ons werkwijze is er op gericht om zelf zo veel mogelijk CO2 te reduceren, vervolgens af te vangen en indien nodig te compenseren. Op deze manier leveren wij op onze wijze een bijdrage aan de klimaatdoelstellingen.’

 

Herbruikbare grondstoffen
Naast CO2-neutraliteit zet SNB in op het realiseren van een circulaire verwerking van zuiveringsslib door grondstoffen uit zuiveringsslib her te gebruiken. ‘Nu al wordt circa 95% van alle reststoffen die uit ons verwerkingsproces komen nuttig toegepast als secundaire grondstoffen. Onze focus ligt op dit moment op het terugwinnen van fosfaat uit deze reststoffen. Zonder fosfaat is er geen leven op aarde mogelijk en daarom is fosfaatbelangrijk voor de voedselproductie in de wereld. Boeren en tuinders gebruiken fosfaat bijvoorbeeld om hun gewassen te laten groeien,’ zegt Silvester Bombeeck. ‘Met diverse partners werken we momenteel aan een business plan om een fosfaatfabriek te bouwen naast onze installatie in Moerdijk. Als de fabriek wordt gebouwd is het de eerste fosfaatfabriek in zijn soort in Nederland. Met het fosfaat uit deze fabriek wordt 30% van het fosfaat dat nu verloren gaat via het afvalwater straks weer teruggewonnen voor hergebruik.’