Wijzig je omslagfoto
Oost NL
Wijzig je omslagfoto
Deze gebruikersaccount status is Goedgekeurd

Deze gebruiker heeft nog geen profielinformatie toegevoegd.

Oost NL
Instanties
Laan van Malkenschoten 40, Apeldoorn, Nederland
In opdracht van de provincies Gelderland en Overijssel en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat versterken wij de regionale economie. We laten ondernemers die bijdragen aan maatschappelijke oplossingen duurzaam innoveren, investeren en internationaliseren.

Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL

Versterken van de regionale economie

Oost NL is de ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies Overijssel en Gelderland versterken zij de regionale economie. Dit doen we door met publiek geld te investeren in ondernemers in Oost-Nederland.

Topsectoren

Naast deze financiële middelen stelt Oost NL ook haar kennis, kunde en netwerk beschikbaar. De instantie is actief in de topsectoren Agro-Food, Cleantech & Energy, Life Sciences & Health en High Tech.

Duurzame groei 

Een optimale balans tussen financieel en maatschappelijk rendement is voor Oost NL van groot belang. De instantie laat ondernemers innoveren, investeren en internationaliseren om hun groei te versnellen. Zo zorgt Oost NL voor de duurzame groei van de regionale economie en werkgelegenheid. Daarnaast schept de instantie gunstige voorwaarden voor het oplossen van mondiale, maatschappelijke vraagstukken. Het biedt ondernemers geld en resources voor het creëren van maatschappelijk rendement. Met focus op duurzaamheid, smart industry en concepten voor een gezond leven.