Wijzig je omslagfoto
FRIGO BREDA B.V.
Wijzig je omslagfoto
Deze gebruikersaccount status is Goedgekeurd

Deze gebruiker heeft nog geen profielinformatie toegevoegd.

FRIGO BREDA B.V.
Bedrijven
Hazeldonk 6824, Breda, Nederland
Bedrijfsafbeelding 1
Bedrijfsafbeelding 2
Bedrijfsafbeelding 3

Dankzij wereldwijd netwerk vinden levensmiddelen vanuit Breda in verschillende temperatuurzones hun weg van A naar B 

Bij iedere nieuwe opdracht die binnenkomt bij Frigo Breda, kijkt het bedrijf welke oplossing het beste aansluit op de behoefte van de klant. Samen met een wereldwijd netwerk zorgt het in opslag en transport gespecialiseerde bedrijf dat levensmiddelen binnen de juiste temperatuurzone hun weg van A naar B vinden. Voor het keuren van vis en vlees werkt het bedrijf aan een inspectiepunt in de haven van Moerdijk. 

 

Erik Janse, Business Development Director: “Van puur vrieshuis zijn we naar een logistieke dienstverlener gegroeid.” Die ommekeer is deels toe te schrijven aan de vraag van klanten en werd deels ingegeven door de vraag hoe Frigo Breda zich het beste kon onderscheiden in de markt. 

Temperatuurzones 

“Ten tijde van de economische crisis, toen voorraad nog een vies woord was, oriënteerde het bedrijf zich op de vraag wat het buiten voorraad nog meer kon aanbieden”, blikt Janse terug. “Het aanbieden van een verscheidenheid in temperatuurzones in de warehouses en containers werd een drijfveer.” Met een focus op levensmiddelen gerelateerde producten van diepvries, koel, verwarmd tot ambient. Het besluit om naast warehouse activiteiten ook transport aan te bieden, leidde tot een jaarlijkse groei van tien procent.

Erik Janse, Business Development Director: “Met voorraad alleen maak je het verschil niet. Binnen Nederland maar ook binnen heel Europa bieden we het totaalplaatje. Daarin zijn we laatste jaren hard gegroeid. Het aanbieden van transport gebeurt in vries-, koel- en droogtransport op pallet niveau.” Behalve via de weg verloopt dat in het geval van Ierland, Engeland, Noorwegen en Spanje per rail en per short sea. “Daarbij maken we gebruik van een eigen containervloot, die bestaat uit 45ft reefer containters.” Het bedrijf floreert bij Hazeldonk als gunstige locatie en de uitstekende wegverbindingen tussen Antwerpen en Rotterdam waar ladingen uit onder meer Amerika en Azië in eerste instantie arriveren. Eenmaal in Hazeldonk, worden producten geconsolideerd en voorzien van stickers en gepicked op bestelling.  

Overzicht 

Warehouse manager Pytrik van Meurs: “Werkten we in 2008 in Hazeldonk nog met 15 tot 20 medewerkers, nu werken er 95 mensen verspreid over zes verschillende warehouses. Ons warehouse management systeem maakt het mogelijk vanuit één locatie alle binnenkomende en uitgaande orders centraal te registreren. Een web portal die ook voor klanten inzichtelijk is, volgt alle bewegingen die goederen maken. “Dat maakt het niet alleen inzichtelijk dat een pallet binnen is, maar laat ook foto’s van de lading zien met eventueel aanvullende formulieren en de afgetekende vrachtbrief. Is alles volgens afspraak verlopen? Dat wil de klant ten alle tijden weten.” 

Bewust geen eigen wagenpark

Het besluit niet met eigen wagens te werken werd bewust genomen. Alle importladingen die los gestapeld arriveren, worden in de warehouses gepalletiseerd. De reden dat Frigo Breda niet met eigen wagens werkt, heeft te maken met het feit dat het bedrijf naast de klant wil staan en gezamenlijk kijkt welke oplossing het beste uitpakt. “Per transportopdracht bepalen we of vervoer over de weg, over water, of per spoor het meest gunstig is en welke vervoerspartijen het beste op de behoefte aansluiten. Met eigen wagens heb je de neiging altijd de wagens te benutten, terwijl dat niet perse de beste oplossing voor de klant hoeft te zijn.” Het is precies de reden dat Frigo Breda in ieder land waar het bedrijf levensmiddelen levert meerdere partners kent. Voor het complete Europese verhaal heeft iedere klant één aanspreekpunt. “Het heeft ook te maken met een vertrouwensrelatie. Het beste uit de markt halen kan alleen als je elkaars’ partner bent.” 

Wereldwijd agentennetwerk Easyfresh

Vanuit het netwerk Easyfresh heeft Frigo Breda daarom direct contact met importeurs en exporteurs over de hele wereld. Dankzij het agentennetwerk, waarvan het bedrijf voor 25 procent aandeelhouder is, zit het bedrijf direct aan tafel met andere partijen die hun lading naar Europa sturen of ladingen importeren. Dankzij rechtstreekse contacten koppelen we een verzender en ontvanger eenvoudiger aan elkaar. Daarmee gaan we veel meer de breedte in, wat ook het werk van medewerkers interessanter maakt. Zij voeren uitgaande planning in eigen regie uit. 

Keuring 

Voor het opslaan van producten die niet in de EU mogen worden geleverd, heeft het bedrijf een VVE erkenning. “Daarin zijn we één van de weinigen! Met een toename in de vraag naar biologische producten, beschikt Frigo Breda over een vergunning van Skal Biocontrole. Alle groenten en fruit kunnen op de eigen locatie gekeurd worden. Het keuren van vis en vlees gebeurt nu nog via veelal een Rotterdams inspectiepunt. Een ontwikkeling waaraan Frigo Breda op dit moment werkt is het realiseren van een eigen inspectiepunt in de haven van Moerdijk, waardoor veel containers van de weg gehaald kunnen worden.

“Containers vanuit Rotterdam rechtstreeks naar Moerdijk sturen, betekent  een impuls voor de haven en de hele regio Moerdijk.” 

Connected West-Brabant

De ontwikkeling vloeit mede voort uit het samenwerkingsverband Connected West-Brabant, waarin overheden, ondernemers en het onderwijs elkaar scherp houden. “We voeden elkaar met informatie en trekken gezamenlijk op. Naast ontwikkelingen zoals de haven van Moerdijk nog meer in de markt zetten, kijken we met het onderwijs in hoeverre het lesmateriaal van logistieke opleidingen nog steeds aansluit op de praktijk. In plaats van als drie zuilen te opereren, houden we elkaar op één lijn.”