Wijzig je omslagfoto
Automotive Campus
Wijzig je omslagfoto
Deze gebruikersaccount status is Goedgekeurd

Deze gebruiker heeft nog geen profielinformatie toegevoegd.

Automotive Campus
Bedrijven
Bedrijfsafbeelding 1

Automotive Campus - Dé automotive hotspot van Nederland

 

Wat ooit begon als een bedrijventerrein is in de afgelopen 20 jaar uitgegroeid tot een absolute hotspot, waar bedrijven, kennisinstellingen en innovatieve studententeams samenwerken aan de mobiliteitsoplossingen van de toekomst. De Automotive Campus in Helmond ligt in de Brainport Regio en biedt daar nationaal maar zeker ook internationaal ongekende mogelijkheden tot ontmoeten, leren en werken.

 

De historie van de huidige Automotive Campus gaat terug tot de jaren 70 van de vorige eeuw. Volvo nam destijds de productie van personenwagens van DAF over en besloot zich in Helmond te vestigen. Vervolgens gebeurde er heel lang weinig, tót 2003. Toen kwam met TNO Automotive een tweede schaap over de dam. Plots begon het bedrijventerrein alsmaar voller te worden. De bedrijven die zich er vestigden waren bovendien bereid tot het delen van hun kennis. Het waren, ongeacht hun grootte, bovendien allemaal bedrijven die in de wereld van de automotive actief waren en daar innovaties, nieuwe technieken en zodoende ook nieuwe oplossingen brachten. Dat bleek een voedingsbodem voor samenwerking.

 

Broedplaats

Die samenwerking kreeg fysiek gestalte in een aantrekkelijke omgeving: de Automotive Campus. Dat werd een broedplaats voor innovaties en ontwikkelingen, de basis voor een steeds sterker wordende community. Helder vastgestelde ambities vormen de basis voor het stimuleren van kennisdeling. Dat gebeurt in allerlei vormen, van events tot workshops en méér. Zo worden er faciliteiten gedeeld en daardoor optimaal benut. Bovendien staan de deuren altijd open voor nieuwe, geïnteresseerde partijen, die willen groeien of die door hun specifieke kennis en kwaliteiten de campus nog verder kunnen laten groeien. Contacten zijn sowieso gemakkelijk te leggen in het ecosysteem, waartoe de campus is uitgegroeid. Niet voor niets beschouwen zowel nationale als internationale bedrijven in de automotive de campus als de meest voor de hand liggende plek om zich te vestigen.

 

Ruimte voor groei

De Automotive Campus is één van de vijf campussen, die gezamenlijk het gezicht van Brainport Eindhoven vormen. Van de beschikbare ruimte is nog lang niet alle capaciteit benut, waardoor er altijd ruimte voor groei en verdere ontwikkeling blijft. Met de aanwezigheid van zowel high-profile bedrijven van internationale naam en faam als start-ups en zo’n beetje alles wat daartussen zit is de potentie ongekend. In een regio die toch al wijd en zijd te boek staat als slim en sterk, spreekt de Automotive Campus een geducht woordje mee. Er worden succesvolle verbindingen gelegd met hightech topbedrijven maar ook met sectoren als ICT, energie en infrastructuur. Juist door die kruisbestuivingen ontstaan weer prachtige nieuwe technieken. Het nadrukkelijk samenwerken zorgt er tevens voor dat alles wel sneller lijkt te gaan.

 

Onderwijs
Naast wereldspelers en een hypermoderne testomgeving beschikt de Automotive Campus ook nog eens over een breed onderwijspalet. Mobiliteits-opleider Innovam biedt er bijvoorbeeld ruim 150 verschillende trainingen en cursussen aan. Door scholing, omscholing en bijscholing staat de campus garant voor een leven lang leren en kunnen zowel studenten als professionals die al jarenlang in vak actief zijn er terecht om hun kennis te vergroten. Doordat onderwijs en bedrijfsleven elkaar zowel óp als buiten de campus weten te vinden wordt hier de basis gelegd voor een hele nieuwe generatie technici, engineers en onderzoekers. Een bijzondere illustratie van de ongekende samenwerking op de campus wordt gevormd door een deel van de snelweg van Helmond naar Eindhoven. Dit doet dienst als een ware proeftuin voor slimme ontwikkelingen op het gebied van de mobiliteit.

 

Aantrekkingskracht

Alle ontwikkelingen op automotive gebied voor nú en in de toekomst komen op de campus aan bod. Van slimme en geconcentreerde mobiliteit tot energie en opslag en van groene mobiliteit tot data, slimme omgevingen en connectiviteit. Het aanbod aan laboratoria en testfaciliteiten is daarnaast buitengewoon hoog, wat de wereldwijde aantrekkingskracht alleen nog maar vergroot. Zo is de lat door de jaren heen alleen maar hoger komen te liggen. De ideale combinatie van toptechnologie, topfaciliteiten en toptalent-studenten maakt van de Automotive Campus een ronduit unieke plek. Met de focus op duurzaam ondernemen wordt er nadrukkelijk ‘groen’ gedacht én gehandeld.

 

Het zijn immers de milieuvriendelijke en slimme innovaties, die de wereld van de mobiliteit al veranderd hebben, aan het veranderen zijn én nog verder zullen gaan veranderen. Of het nu gaat om alternatieve brandstoffen, lichtgewicht materialen, snelle oplaadsystemen of om online platforms voor gedeeld autogebruik, slimme communicatie tussen voertuigen onderling maar ook met de weginfrastructuur of andere slimme technologieën: wanneer het bijdraagt aan het oplossen van mobiliteitsvraagstukken, kun je ervan uitgaan dat ergens in dat hele verhaal de Automotive Campus een rol heeft gespeeld. En ga er dan maar van uit dat dat geen gescheiden rol zal zijn geweest.