Zo krijg je als werkgever grip op verzuim

Iedere organisatie krijgt weleens te maken met verzuim. Om grip op ziekteverzuim te krijgen en te houden, is het nodig om te investeren in vergroten van de veerkracht. Want gezonde, veerkrachtige medewerkers werken met meer plezier en vallen minder snel uit.

Wat houdt ziekteverzuim in?

Ziekteverzuim is een situatie waarbij een medewerker niet werkt en hiervoor ‘ziekte’ als reden opgeeft. Daarbij kan het gaan om een kortdurend verzuim – bijvoorbeeld door griep of verkoudheid, een migraineaanval of rugpijn – of om langdurige uitval (dat wil zeggen: meer dan zes weken). Bij langdurige ziekmeldingen gaat het bijvoorbeeld om psychische klachten, klachten van het bewegingsapparaat, hart- en vaatziekten of kanker. Als een medewerker langdurig ziek is of zich regelmatig voor een korte periode ziek meldt, is het verstandig om hierover in gesprek te gaan. De bedrijfsarts ondersteunt hierbij door een probleemanalyse en een plan van aanpak te maken.

Verzuim en wetgeving

Volgens de wet zijn werkgevers en medewerkers vanaf de eerste ziektedag samen verantwoordelijk voor de re-integratie van de zieke werknemer.  Om welke verplichtingen het gaat, staat in de Wet verbetering poortwachter.

Verzuimpreventie

Voorkomen is beter dan genezen. Een veilige en gezonde werkplek is van groot belang om verzuim te voorkomen. Een veiligheids- en preventieteam van een arbodienst maakt werkgevers en medewerkers bewust van arbeidsrisico’s en helpt om van je bedrijf een gezonde werkplek te maken.

Zo maakt een arbeidshygiënist een inventarisatie van zichtbare en onzichtbare gezondheidsrisico’s en geeft hij of zij adviezen en voorlichting. De Hogere Veiligheidskundige geeft beleidsadvies en de arbeids- en organisatiedeskundige helpt zorgen voor een gezonde balans tussen werk, mens en organisatie. Het doel: gemotiveerde en duurzaam inzetbare medewerkers.

Veerkracht versterken om grip op verzuim te krijgen

Verzuim en duurzame inzetbaarheid zijn veel meer dan alleen een medische aangelegenheid. Toch ligt de focus in de zorg vaak op de klachten en problemen die daardoor ontstaan, en hoe we die kunnen oplossen. Het kan ook anders: door niet het accent op de ziekte te leggen, maar op mensen zelf, hun veerkracht en wat hun leven betekenisvol maakt. Medewerkers die goed kunnen inspelen op veranderingen en ontwikkelingen, zijn op lange termijn beter inzetbaar. Door de draagkracht van mensen te versterken en/of de draaglast te verminderen, vergroot je hun vermogen om met de fysieke, emotionele en/of sociale uitdagingen in hun leven om te gaan. Hierdoor werken zij met meer plezier en vallen zij minder snel uit.

Begeleiding bij verzuim

Door met een brede blik te kijken en de medewerker als mens te zien, krijgen de professionals van een arbodienst sneller inzicht in wat er (echt) aan de hand is en wat mogelijk is. Hierdoor zetten zij de juiste interventie(s) in om verzuim te voorkomen en bij uitval sterker terug te komen.

Begeleiding op organisatieniveau

Grip op verzuim is het logische uitvloeisel van een gezamenlijke, doorlopende aanpak van organisatie en arbodienst. Deze aanpak begint met een nulmeting op organisatieniveau en overeenstemming over doel en aanpak. Gedurende de samenwerking neemt de bedrijfsarts regelmatig poolshoogte in het bedrijf. Ook ondersteunen de professionals van de arbodienst de werkgever bij het voeren van regie over verzuim. Daarnaast blijven organisatie en arbodienst cijfers en resultaten meten en de prestaties van de organisatie monitoren. Alle ondersteuning, samenwerking en kennisdeling is gericht op het behalen van de afgesproken doelen.

Wil je een organisatie met gemotiveerde en duurzaam inzetbare medewerkers? En wil je grip op het verzuim in je bedrijf? Richt je pijlen dan op preventieve maatregelen en professionele verzuimbegeleiding. Hiermee vergroot je de veerkracht van medewerkers, teams en organisatie.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Regio in Bedrijf
Regio in Bedrijfhttp://www.regioinbedrijf..nl
uw zichtbaarheid en profilering, zowel online als offline. Daarnaast brengen wij u graag in contact met relevante partijen uit ons netwerk.

Meer berichten