Zereau haalt financiering op voor ontwikkeling WC-filtersysteem voor nucleaire geneeskunde

Het Nijmeegse bedrijf Zereau ontwikkelt een uniek WC-filtersysteem om radioactieve stoffen uit urine en ontlasting van patiënten te halen. Die radioactieve stoffen komen in het lichaam bij zogeheten radioligand therapieën. Dit type behandelingen is binnen de nucleaire geneeskunde sterk in opkomst, onder andere voor de behandeling van prostaatkanker. Zereau ontvangt financiering via Vroegefasefinanciering Gelderland, waarmee het bedrijf hun technieken wil valideren en doorontwikkelen.

Radioactieve behandelingen zijn effectief, maar hebben als nadeel dat radioactieve stoffen voornamelijk via de urine worden uitgescheiden en via het rioolnetwerk in het milieu terecht zouden kunnen komen. Om dit te voorkomen, installeren ziekenhuizen een speciale, dure, infrastructuur. Dit is een rioolstelsel met lood omkleed en met hele grote vervaltanks die het afvalwater met de radioactieve stoffen opvangen. De tanks zijn pas te lozen als de radioactiviteit door verval zeer sterk is afgenomen. De capaciteit van de tanks is te klein wanneer er steeds meer therapieën worden gegeven. De eisen aan de infrastuur vormen een rem op de uitbreiding van radioligand therapieën en de plekken waar deze therapieën gegeven kunnen worden.

Zereau lost dat probleem op, zegt Mattijs Maris, CEO van de startup: “We bieden een oplossing voor alle huidige en toekomstige radionuclide therapieën met de ontwikkeling van selectieve filters en een toiletfiltersysteem. De filters zijn in staat om de radioactieve stoffen direct uit de urine en ontlasting te scheiden. Zo zijn een duur, speciaal riool en grote opslagtanks niet meer nodig. De WC is eenvoudig op de ziekenhuisafdeling of een therapiekamer te plaatsen.”

De innovatie van Zereau maakt het dus mogelijk dat nucleaire therapieën op meer plaatsen toegepast kunnen worden. Daarbij is het systeem een oplossing voor een ander actueel probleem, de toename van medicijnresten in oppervlaktewater. De groei van nucleaire therapieën zorgt anders voor een sterke stijging van de hoeveelheid radioactieve stoffen en vervalproducten in de rioolnetwerken en het milieu.

Financiering voor verder onderzoek

Met een Vroegefasefinanciering Gelderland (VFF Gelderland) wil Zereau de werking van het filtersysteem verder ontwikkelen. “Voor ons is deze financiering van groot belang, als jong bedrijf maken we beperkt omzet, maar willen we wel investeren in de verdere ontwikkeling van onze technologie en producten. We kunnen onze systemen nu afbouwen, verder testen en doorontwikkelen in samenwerking met verschillende ziekenhuizen, waaronder het Radboudumc”, zegt Maris.

VFF Gelderland is een instrument voor innovatieve ondernemers dat door de provincie Gelderland en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) is gefinancierd. Briskr is als innovatieloket partner van VFF Gelderland en ondersteunde de onderneming bij hun aanvraag. Oost NL beheert het fonds.

“Het mes snijdt bij Zereau aan twee kanten, enerzijds zorgt de uitvinding er voor dat radioligand therapieën makkelijker op meer plekken kunnen worden uitgevoerd, anderzijds zorgt het er voor dat er geen schadelijke stoffen in het milieu terecht komen. Dat maakt dat de maatschappelijke impact van Zereau significant is”, zegt Chimwemwe de Gaay – Fortman, directeur Capital bij Oost NL. Zereau is gevestigd op de Noviotech Campus in Nijmegen.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Oost NL
Oost NLhttp://www.oostnl.nl
In opdracht van de provincies Gelderland en Overijssel en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat versterken wij de regionale economie. We laten ondernemers die bijdragen aan maatschappelijke oplossingen duurzaam innoveren, investeren en internationaliseren.

Meer berichten