Zeeuwse vrijetijdssector bouwt circulair

Samen met HISWA RECRON, HZ Kenniscentrum Kusttoerisme en Provincie Zeeland voerde Impuls Zeeland afgelopen jaren het project ‘Circulair Beleven’ uit. Met het project konden ondernemers kennis maken met de principes van circulair bouwen.

Vijftien ondernemers kregen een voucher om met een extern adviseur de mogelijkheden van circulair bouwen te onderzoeken. En met resultaat, in totaal brengt het project, naast nieuwe kennis bij ondernemers, een vervolginvestering van ruim 24 miljoen.

Circulair bouwen in de recreatiebranche

Trends volgen elkaar extreem snel op in de recreatiebranche. Dit maakt circulair bouwen voor deze sector extra interessant. Maar kennis over circulair bouwen ontbrak. Ondernemers gaven aan behoefte te hebben aan advies over de ontwikkeling en het ontwerp van een circulaire accommodatie. Binnen het project zijn diverse vraagstukken aangepakt, zoals de circulaire bouw van een sanitaire voorziening, verschillende vormen van verblijfsaccommodaties, een zwembad of wellness gebouw.

“Het bouwen van een zwembad staat al een tijdje op onze verlanglijst. In 2030 willen we het hele vakantiepark CO2 neutraal te laten draaien. Daarom willen we het zwembad zo bouwen dat deze te demonteren is en gemaakt is met materialen die het milieu niet te veel belasten. Met de voucher hebben we expertise ingekocht voor de ontwikkeling van een plan en om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van circulair bouwen voor ons gebouw”, vertelt Rosa van Roosendaal van vakantiepark de Meerpaal.

Adviezen en kennis als resultaat

Uiteindelijk leverde de ondersteuningstrajecten adviezen op over ontwerp, materialisatie, landschappelijke inpassing en de realisatie. Naast het vouchertraject ging het project ook de uitwisseling van kennis en inspiratie. Zo zijn er diverse excursies en inspiratiebijeenkomsten georganiseerd waarbij ondernemers kennis maakte met landelijke én Zeeuwse circulaire projecten. Deelnemende ondernemers gaven aan veel geleerd te hebben over bouwmaterialen, natuur inclusief recreëren en mogelijkheden tot hergebruik.

Een aantal ondernemers uit het project hebben inmiddels hun circulaire gebouw al gerealiseerd of zijn daar momenteel mee bezig. De totale vervolginvestering van het project Circulair Beleven bedraagt ruim 24 miljoen met investeringen variërend tussen de 10.000 en 10 miljoen euro per bedrijf.

Dick ten Voorde, directeur Impuls Zeeland: “We hebben ondernemers niet alleen kennis laten maken met circulair bouwen, maar hen ook aangezet tot actie. De vervolginvestering van ruim 24 miljoen laat duidelijk zien dat de Zeeuwse recreatiesector zich aanpast naar de toekomst.”

Bekijk de factsheet en eindvideo met meer informatie over de resultaten van het project.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten