Zaken op regionaal niveau signaleren en landelijk aankaarten

In gesprekken met leden haalt werkgeversorganisatie VNO-NCW Brabant Zeeland informatie op bij zakelijk Nederland: welke kwesties spelen er en waar is behoefte aan een oplossing of ondersteuning? “Willen we als Brabantse provincie een leidende rol blijven vervullen, dan moeten we zorgen dat zaken voor werkgevers op orde zijn.”

Regiomanager VNO-NCW Brabant Zeeland Maurice Manders spreekt dagelijks met eigenaren van bedrijven in de regio. Eén van de contactpersonen met wie hij regelmatig schakelt, is Erik van der Most, regiodirecteur bij Accon avm. “Erik kan mij op het juiste spoor zetten van een onderwerp waar ik achteraan ga.”

Uit één mond spreken

Voor Accon avm is het lastig om de landelijke politiek te bereiken. Daar is een belangrijke rol weggelegd voor VNO-NCW. Belangrijke thema’s zijn arbeidsmarkt en onderwijs, infrastructuur en milieu. Erik: “De corona steunmaatregelen zouden er zonder de lobby van VNO-NCW niet zo hebben uitgezien als nu. VNO-NCW is in staat uit één mond te spreken en toch iedereen aan boord te houden.”

Signalen doorgeven

In coronatijd spreekt de werkgeversorganisatie geregeld in Den Haag over landelijke steunpakketten voor ondernemers. Maurice: “Wij kijken naar de grootste problemen op lokaal niveau. Daarvoor zijn we na de eerste steunpakketten ook op pad gegaan: wat is het effect van de steunpakketten, waar werkt het wel of juist niet? Die signalen geven wij op landelijk niveau terug in het torentje van Mark Rutte. Zo is het bijvoorbeeld gelukt enkele branches meer vrijheden te geven in coronatijd.”

Eén groot ondernemersperspectief

Per regio kijkt VNO-NCW naar kritieke punten die spelen. “Dat kan alleen met steun van onze leden”, geeft Maurice aan. “Uit het grote ondernemersperspectief halen we de gemene deler en daarmee gaan we richting de politiek.” Erik voegt toe: “Het samenspel gaat verder dan bier en bitterballen. VNO-NCW is een club met inhoud. Manders: “Brabant heeft momenteel landelijk een leidende rol als het gaat om bedrijvigheid. Dan moet je ook zorgen dat de huizensector op orde is zodat meer mensen hier willen èn kunnen wonen. Denk ook aan het verduurzamen van verouderde bedrijventerreinen, wat verder gaat dan het leggen van zonnepanelen. Hoe maak je grondstoffen circulair? Laat bedrijven samenwerken: als de één warmte over heeft, dan kan de ander dat gebruiken. Wij brengen bedrijven hierover met elkaar in contact.”

Erik: “Alle dossiers die VNO-NCW op het provinciehuis in Den Bosch en in Den Haag bespreekbaar maakt, raken ons. Het onderwerp duurzaamheid is ook in de accountancy belangrijk: sinds dit jaar zijn we in onze jaarrekeningen verplicht te vermelden hoeveel procent van onze investeringen groen is.”

Op de kaart zetten

Maurice ziet als regiomanager dat werk aan de infrastructuur in Brabant stokt: het verkeer op de A2, A59, A50, A67, A27 en A58 loopt bijna dagelijks vast. “Ik ken de ondernemers die het raakt. Mensen op een logistieke afdeling kunnen geen planning maken richting het noorden of het zuiden. Het is een punt dat we op de politieke agenda hebben gekregen. Voor de A2 is het geld nu gereserveerd en worden de plannen uitgewerkt.” Manders voegt daar aan toe: “Het nadeel van mijn werk is dat na het boeken van succes, ondernemers pas jaren later resultaat zien. Daarom kijken we naar het grote plaatje: hebben we in politiek Den Haag wel of niet iets op de kaart gezet?”

Input ophalen

De taak van VNO-CNV ligt in het scheppen van de juiste voorwaarden voor werkgevers. “Daarvoor willen we zoveel mogelijk werkgevers aan ons binden, want zij voorzien ons van input.” Daarvoor schiet Maurice regelmatig Erik aan: herkent hij bepaalde knelpunten, hoe gaat hij daarmee om en heeft hij adviezen? Zo achterhaalde Maurice bijvoorbeeld dat lang niet alle bedrijven een aanvraag voor coronasteun op tijd indienen. Via de communicatiekanalen van VNO-NCW worden werkgevers daar nog eens extra op gewezen.

Kennis delen voor nieuwe inzichten

Loopt u als ondernemer tegen vraagstukken aan die een brede aanpak verdienen? Ga dan eens in gesprek met de werkgeversorganisatie, of vraag Erik van der Most om met u mee te denken. Door gebruik te maken van deze expertise is het mogelijk het brede perspectief te zien. Wie weet tot welke nieuwe inzichten dit leidt.

Neem voor meer informatie contact op met Erik van der Most, regiodirecteur Advies:

e.vandermost@acconavm.nl | tel. +31884467123 | LinkedIn

Auteur: Carline Klijn – van Best

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten