Yara in North Sea Port zorgt voor mijlpaal voor vervoer en opslag van CO2

Yara heeft een akkoord klaar om CO2 uit zijn meststoffenfabriek in Sluiskil in het havengebied van North Sea Port onder de zeebodem voor de kust van Noorwegen op te slaan. Het gaat wereldwijd om de allereerste overeenkomst voor grensoverschrijdend vervoer en opslag van het broeikasgas.

Yara verlegt hiermee letterlijk grenzen in zijn streven naar een emissieloze toekomst. Het bedrijf zal vanaf 2025 in Sluiskil jaarlijks 0,8 miljoen ton zuivere CO2 afvangen en onder hoge druk vloeibaar maken voor vervoer per schip richting de Noordzee. Voor de kust van Noorwegen zal het bedrijf Northern Lights de CO2 2,6 kilometer diep onder de zeebodem opbergen.

Internationaal is dit het allereerste voorbeeld van de afvang en transport van CO2 (Carbon Capture and Storage (CCS)) over landsgrenzen heen. Met de ontwikkeling binnen North Sea Port gaat een totaal nieuwe markt open, waarbij CCS als wapen in de strijd tegen klimaatverandering dient.

Fors minder uitstoot

Yara Sluiskil zet met dit project een bijkomende stap in het afbouwen van zijn ecologische voetafdruk. De meststoffen- en ammoniakproducent sleutelt al langer aan zijn verduurzaming. Yara verlaagde sinds 1990 zijn CO2-uitstoot in Sluiskil al met 3,4 miljoen ton per jaar. Een deel van zijn CO2 gaat naar nabijgelegen glastuinbouwbedrijven. Met het afvangen van CO2 wil Yara in 2025 de uitstoot verminderen tot ‘slechts’ 0,7 miljoen ton per jaar.

North Sea Port timmert hard mee aan de weg van opslag en hergebruik van CO2 als tussenstap naar een klimaatneutrale en koolstofvrije toekomst. Tegen 2030 wil de haven de helft minder CO2 uitstoten. Tegen 2050 moet de teller op nul staan.

Foto: Yara 

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten