Woningcorporatie Beveland Wonen gaat voor groen, betaalbaar en tevreden

Duurzaamheid, betaalbaarheid en de druk op de woningmarkt zijn voor Beveland Wonen belangrijke thema’s voor de komende jaren. Zo wil de woningcorporatie voor 2030 800 verouderde woningen slopen en 1100 nieuwe, aardgasloze woningen bouwen.

Welke oude woningen verdwijnen, kan bestuurder Peter Bevers van Beveland Wonen nog niet zeggen, maar de betreffende huurders krijgen dit op tijd te horen. Bevers merkt op dat het aantal woningen niet met 300 toeneemt. “We hebben tijdelijk extra woonruimte nodig, omdat we eerst bouwen en dan slopen.”

Kamperland

Naast deze langetermijnplannen neemt Beveland Wonen ook op de korte termijn haar verantwoordelijkheid om de druk op de woningmarkt te verlichten. Zo worden er, mede op verzoek van de gemeente Noord-Beveland, vier tot zes tiny houses voor de sociale verhuur en evenzoveel nultredenwoningen voor de verkoop gebouwd op de braakliggende kavel aan de Nieuwstraat in Kamperland. Dit verlaagt de druk op de woningmarkt, geeft starters kansen en de combinatie van huur- en koopwoningen stimuleert de doorstroming op de woningmarkt.

Tevredenheid

Klanttevredenheid is belangrijk voor de corporatie. “Onze huurders beoordelen ons met een ruime acht. Daar zijn we trots op en dat is ook onze doelstelling. Waar nodig leveren we maatwerk met aandacht. Daar waar het knelt maken we een wijkvisie, waarbij we bewoners en andere partners betrekken.” Beveland Wonen werkt met vijf regioteams. “Ik zeg wel eens dat we uit vijf kleine corporaties bestaan, waarmee we onze 36 kernen bedienen. Iedere huurder heeft met een eigen team te maken en die kleinschaligheid vinden huurders prettig. We besteden ook werk uit, maar onze regioteams hebben naast de technische zaken ook oog voor sociale aspecten die bij uitbesteding over het hoofd zouden kunnen worden gezien.” Naast de huurders zijn ook de medewerkers tevreden, want Beveland Wonen is uitgeroepen tot een van de beste werkgevers van Nederland. “Daar zijn we natuurlijk heel trots op.” In maart wordt de beste werkgever gekozen.

Webinars

Beveland Wonen ‘vergroent’ woningen met grote en kleine aanpassingen. Om huurders tips te geven over zuiniger leven, houdt de corporatie gratis webinars. Die van 10 maart gaat over de energierekening en die van en 31 maart heeft ‘bezuinigen’ als thema. Aanmelden kan via de website van Beveland Wonen.

Lees het volledige Ondernemingsplan 2022-2025 hier

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten