Willen medewerkers nog wel terug naar kantoor?

Het thuiswerken heeft een enorme toevlucht genomen en het lijkt erop als deze manier van werken deels de norm gaat zijn. Of in elk geval dat bedrijven aan medewerkers de gelegenheid bieden om voor een deel thuis en voor een deel op kantoor te werken. De vraag is echter of medewerkers nog wel terug naar kantoor willen.

Als dat zo is, ligt er een taak voor de werkgever om de werkomgeving te optimaliseren. Bijvoorbeeld met kleine voorzieningen als een waterkoeler die een groots gebaar vormen. In elk geval blijkt dat de meerderheid van de medewerker dolgraag weer naar kantoor wil.

Meerderheid wil terug naar kantoor

Er is onlangs door Visma Raet als HR-dienstverlener een onderzoek uitgevoerd onder thuiswerkers. Daaruit blijkt dat personeel dat noodgedwongen thuis aan het werk is, het liefste weer naar kantoor gaat. Het gaat zelfs om een ruime meerderheid, want het onderzoek liet zien dat twee derde weer naar kantoor wil. Uiteraard zijn daar verschillende redenen voor aangedragen.

Gemis aan sociaal contact

Een van de redenen om weer naar kantoor te willen, is het sociale contact met collega’s of persoonlijke contact met klanten. Er zijn heel veel activiteiten die aan werk gerelateerd zijn weggevallen door het thuiswerken. Denk maar aan het maken van een praatje in de hoek waar koffie klaarstaat of waar je fris water uit een waterkoeler drinkt, zoals van Watercooler-online. Het sociale contact wordt ook gemist als het gaat om het maken van een lunchwandeling met collega’s. Dat geldt overigens eveneens voor de vrijdagmiddagborrel die het einde van de werkweek inluidde.

Minder betrokkenheid

Personeel dat thuiswerkt, voelt zich op de een of andere manier ook minder betrokken bij het bedrijf of organisatie. Dat komt uiteraard door de fysieke afwezigheid op het bedrijf en alles wat daaraan gekoppeld is. Als je altijd maar thuis aan het werk bent en niemand in het echt spreekt en ziet, wordt het gevoel van betrokkenheid en verbinding minder. Medewerkers gaan liever naar kantoor om weer die verbinding en betrokkenheid te voelen. Overigens heeft de beperktere betrokkenheid ook te maken met het gegeven dat er vaak minder zicht bestaat op wat collega’s doen. Iedereen zit thuis in de eigen werkcocon werkzaamheden uit te voeren. Bij fysieke aanwezigheid op kantoor weet je veel sneller wat je collega aan het doen is. Of wanneer je misschien bij moet springen om je collega te ondersteunen. Dat is in een werksituatie thuis toch minder snel het geval.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten