‘Wij hebben de verplichting om de jeugd een toekomst te geven’

Naast duurzaamheid en een gezond werkklimaat zijn circulaire gebouwen volgens Olaf Buter van Adamasgroep de volgende stap om te komen tot een volhoudbare samenleving. ‘Steeds meer partijen zijn zich hiervan bewust en nemen hun verantwoordelijkheid.’

Opdrachtgever GLP – Architect Stripesarchitects te Eindhoven

Adamasgroep in Arnhem helpt organisaties bij het op een verantwoorde wijze verduurzamen van hun vastgoed, maar dat is niet alles. ‘Inmiddels merken we dat steeds meer partijen inzetten op een gezond werkklimaat in hun gebouwen’, zegt directeur Olaf Buter van Adamasgroep. ‘De volgende stap is dat we gaan werken aan circulaire gebouwen. Daarbij gaat het erom dat gebouwen op een dusdanige manier worden gebouwd, dat zij later eenvoudig zijn te demonteren en de gebruikte materialen opnieuw kunnen worden gebruikt. Dat is waar wij naar mijn mening als samenleving naartoe moeten. We leven nu nog in een wegwerpmaatschappij.’

Wettelijke ventilatienormen

Voor het zover is, moeten nog wel flink wat stappen worden gezet, benadrukt Buter. ‘Op dit moment worden met name bij commerciële vastgoed gebouwen ingezet op het verkrijgen van duurzaamheidskeurmerken zoals BREEAM-NL, BREEAM-INT en DNGB. Deze gebouwen krijgen daardoor een hogere restwaarde. Maar eigenlijk zouden deze duurzaamheidskenmerken vooral moeten worden toegepast in gebouwen waar veel mensen gebruik van maken, zoals verzorgingshuizen, scholen, peuterspeelzalen en bibliotheken. Neem bijvoorbeeld het onderwijs. Er zijn nog talloze onderwijsgebouwen die niet voldoen aan de wettelijke ventilatienormen. Vaak is daar geen geld voor. Maar dat zijn wel de gebouwen waarin onze kinderen les krijgen. Onlangs heeft het kabinet 360 miljoen euro beschikbaar gesteld om schoolbesturen en gemeenten te helpen met aanpassingen aan het ventilatiesysteem. Er komt dus langzaam maar zeker meer beweging in.’

Welzijn van medewerkers

Dat geldt ook voor het aantal partijen dat streeft naar een beter werkklimaat in hun gebouwen. Hiervoor is de WELL-certificering ontwikkeld. Buter: ‘De WELL-certificering beoordeelt een gebouw op gezondheid en wellbeing van personeel. Het gaat daarbij niet alleen om materialen, maar bijvoorbeeld om frisse lucht, prettige verlichting, het uitzicht vanaf de werkplek en mogelijkheden voor ontspanning. Een gezond gebouw draagt namelijk actief bij aan het welzijn van medewerkers. We merken dat steeds meer bedrijven bereid zijn om te investeren in het welzijn van hun medewerkers.’

Schiphal Trade Park

Architect dd. dedato ontwerpers en architecten / Opdrachtgever Minerva Projectontwikkeling / Project Schiphal Trade Park

Volhoudbaarheid

Naast duurzaamheid en een beter werkklimaat is circulair bouwen volgens de directeur de volgende stap die we met elkaar moeten zetten op weg naar een betere samenleving. ‘Wij dragen ook verantwoordelijkheid voor de generaties na ons en hebben de verplichting om de jeugd een toekomst te geven’, aldus de directeur. ‘Daarom moeten we op de langere termijn toe naar volhoudbaarheid in onze samenleving. Gelukkig zijn er steeds meer bedrijven die zich hiervan bewust worden en vanuit hun grondhouding ervoor kiezen om de E(environment) S (social) G (governance) -criteria in acht te nemen. Zij zijn zich ervan bewust dat deze duurzame aspecten van doorslaggevend belang zijn voor de toekomst en nemen hiervoor hun verantwoordelijkheid

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten