“Wie duurzaam onderneemt, waarborgt groei ook op de lange termijn”

Ammertech uit Helmond levert mechanische aandrijfcomponenten aan machinefabrikanten van verpakkingsmachines, sorteersystemen en havenkranen. Directeur Jan van den Hurk: “We maken er een zaak van om de juiste technische en logistieke aansluiting te hebben op het productieproces van onze klanten.”

Het welzijn van werknemers, milieu en maatschappij loopt als een rode draad door de onderneming.

Sinds 2008 maakt Ammertech deel uit van een groep bedrijven die vallen onder het Zweedse Indutrade. Van den Hurk, inmiddels 31 jaar werkzaam bij Ammertech waarvan het grootste gedeelte als directeur, zet stevig in op de ontwikkeling van medewerkers. Verantwoordelijkheid en vrijheid van medewerkers zitten diep geworteld in de organisatie.

Openheid van medewerkers én klanten

Eigenaarschap onder medewerkers ontstaat volgens Van den Hurk door mensen de juiste vragen te stellen. Er wordt met alle medewerkers open gecommuniceerd en daar waar nodig zal er ondersteuning worden aangeboden . Ook van klanten wordt een zekere openheid verwacht. “Met inzicht in de productieplanning van klanten en de levertermijn van leveranciers stemmen we plannen op elkaar af. In het klantenportaal hebben klanten toegang tot hun gegevens en zien ze hoe het verbruik ervoor staat. Is het verbruik groter dan gepland, dan zoeken we alternatieven of doen een voorstel waarbij de afspraken weer synchroon lopen met het verbruik. We schakelen op tijd, met elkaar.”

Vriendelijk voor mens, milieu en maatschappij

Ammertech wil structureel vorm geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en stelde daar ook een medewerker voor aan.” Naast het bieden van prettige en veilige werkomstandigheden, houden we heel gericht rekening met ambities van onze mensen met het opstellen van POP-plannen.” In 2018 verhuisde Ammertech naar een nieuw pand. Het pand werd compleet aangepast op basis van milieuvriendelijke maatregelen zoals het plaatsen van warmtepompen, gasloos werken, het plaatsen van zonnepanelen en oplaadpunten voor elektrische auto’s. Daarbij wordt ook het thuiswerken gefaciliteerd , waarvoor technische hulpmiddelen en een thuiswerkvergoeding worden geboden. Een paar procent van de financiële opslag die wordt gerekend op brandstofprijzen van de expediteurs, gaat naar CO2 vriendelijke maatregelen zoals de aanleg van bossen en bomen.

Verantwoord ondernemen noemt Van den Hurk van cruciaal belang voor duurzame groeiontwikkeling en winstgevendheid. “Wie duurzaam onderneemt, waarborgt groei ook op de lange termijn.” Behalve naar prijs en kwaliteit kijkt Ammertech ook naar het milieuaspect. “Daarop hebben we weleens een leverancier afgewezen.” De duurzame manier van werken en doen vertaalt het bedrijf ook naar gedragsregels, waaraan in de communicatie met de medewerkers bij elke gelegenheid aandacht wordt gegeven. Zo vraagt Ammertech ieder jaar aan medewerkers welk goede doel zij graag willen ondersteunen. Daar komt gezamenlijk een doel uit zoals Kika, of de stichting ALS. “Zo betrekken we medewerkers bij de positie die we zelf innemen.”

Tips en tricks

Zelf neemt Van den Hurk regelmatig een kijkje op andere werkplekken, bij leveranciers in Azië bijvoorbeeld. “Daar kijk ik naar de arbeidsomstandigheden en effecten op het milieu. Waar het milieutechnisch beter kan, proberen we tips en tricks achter te laten.”

Auteur: Carline Klein – van Best

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten