‘WHOA geeft levensvatbare bedrijven in problemen extra mogelijkheden’

De nieuwe ‘Wet homologatie onderhands akkoord’ (WHOA) die op 1 januari 2021 in werking is getreden, is bedoeld om te voorkomen dat bedrijven die in de kern nog levensvatbaar zijn toch failliet worden verklaard. ‘Zeker in deze Coronacrisis zien we veel bedrijven die in de kern gezond zijn, toch in de problemen komen doordat een groot deel van hun omzet tijdelijk is weggevallen’, zegt advocaat Sander Drijber van Drijber en Partners in Velp. ‘De WHOA geeft hen wat extra lucht om tot een oplossing te komen en toch door te kunnen gaan met hun bedrijf.’

Bedrijven die in financiële problemen verkeren, kunnen via de WHOA zelf het initiatief nemen om een schuldsaneringsakkoord te sluiten met hun schuldeisers op basis waarvan zij een bepaald percentage van hun vordering kunnen krijgen. Nieuw is dat ook schuldeisers die niet instemmen met het voorstel daaraan kunnen worden gebonden door tussenkomst van de rechter. Hiermee kan dan als nog de onderneming overeind worden gehouden. ‘Een faillissement leidt vaak tot veel kapitaalvernietiging. Daar is niemand bij gebaat’, stelt Sander Drijber. ‘Met deze nieuwe wet kunnen ondernemers bijvoorbeeld ook aan hun schuldeisers voorstellen om vorderingen om te zetten in aandelen, of bestaande overeenkomsten in overleg te wijzigen of te beëindigen en de rechten van aandeelhouders/schuldeisers aan te passen. Uiteraard moeten partijen hiermee dan wel akkoord gaan en moet dit ook door de rechtbank worden goedgekeurd.’

Advisering aan bedrijven

Drijber en Partners is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en richt zich op de volgende rechtsgebieden: aandeelhoudersgeschillen, herstructurering, financierings- & zekerhedenrecht, commerciële procespraktijk, bestuurdersaansprakelijkheidsrecht, overnames, contractenrecht, corporate structuring, arbeidsrecht en faillissementsrecht. Sander Drijber: ‘Wij hebben ook veel ervaring met advisering aan bedrijven die in moeilijkheden verkeren. Niet alleen als curator, maar ook op het gebied van faillissementen en vorderingen op failliete (rechts)personen. Ondernemers die gebruik willen maken van de mogelijkheden die de WHOA biedt, kunnen wij in het hele traject begeleiden. De eerste verzoeken hiervoor hebben wij inmiddels al ontvangen. Daarbij maken wij eerst een quickscan om te kunnen beoordelen hoe het bedrijf er voor staat. Vervolgens gaan we kijken welke mogelijkheden er zijn om tot een akkoord te komen met de schuldeisende partijen om een faillissement te voorkomen.’

Meer kansen voor ondernemers

Hij geeft aan dat de WHOA meer kansen biedt voor ondernemers dan wanneer een faillissement wordt aangevraagd, of in een surseance van betaling terechtkomt. ‘Vaak zijn de mogelijkheden voor ondernemers om in dergelijke gevallen nog tot een oplossing te komen erg beperkt. Wij verwachten dat de WHOA meer mogelijkheden biedt voor ondernemers om tot een akkoord te komen met hun schuldeisers, zonder dat zij daarbij een faillissement voor hun bedrijf aan te hoeven vragen.’

Auteur: Gerben van den Broek

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten